Aktuellt i Blekinge

Familjekarantän vid covid-19 – dessa förhållningsregler gäller i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

UPPDATERAD 1 december 2020. Smittskyddsenheten i Blekinge presenterar nu vilka förhållningsregler vid så kallad familjekarantän, som gäller i hushåll där en person har konstaterad covid-19.

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är innebörden av de riktlinjer som beslutades av Folkhälsomyndigheten i förra veckan, och som brukar kallas för familjekarantän. Riktlinjerna har sedan anpassats till regionala förutsättningar.

Det är upp till varje region att ta fram riktlinjer som är anpassade till regionala förutsättningar. Från och med nu är det bland annat följande förhållningsregler som gäller i Blekinge när någon i ett hushåll visat sig ha covid-19:

  • Vuxna och barn: Du ska stanna hemma från arbete och skola och inte delta i sociala fritidsaktiviteter.

Läs mer om vad som gäller vid familjekarantän i Blekinge på 1177.se.

Till toppen av sidan