Aktuellt i Blekinge

Enkät om barns och ungas upplevelse av tandvården

Innehållet gäller Blekinge

Sveriges kommuner och regioner genomför en nationell patientenkät som mäter patienters upplevelser av tandvården. Enkäten vänder sig till patienter eller målsmän till patienter i åldrarna 3–23 år som besökte tandvården för undersökning i slutet på 2019.

I dagarna skickas enkäten till cirka 1 300 patienter eller målsmän till patienter i åldrarna 3–23 som besökte tandvården i Blekinge för undersökning mellan den 25 november och 20 december 2019. Besöken gäller både folktandvården och privata tandvårdsmottagningar. Varje patients upplevelse räknas, därför är det viktigt att du som får hem enkäten är med och svarar. Ditt svar bidrar till att utveckla och förbättra tandvården. Det tar endast cirka 5–10 minuter att svara.

Kort om patientenkäten:

  • Vänder sig till slumpmässigt utvalda patienter eller målsman till patienter i åldrarna 3–23 år. I Blekinge är det cirka 1 300 patienter totalt.
  • Gäller besök för undersökning mellan 25 november och 20 december 2019 både hos folktandvården och privata tandvårdsmottagningar.
  • Enkäten skickas ut den 27 januari och är öppen i sex veckor.
  • Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Till toppen av sidan