Aktuellt i Blekinge

Den 10 september är internationella suicidpreventiva dagen

Innehållet gäller Blekinge

På den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september arrangerar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero ett webbsänt seminarium. Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Suicid har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin, men för att lyckas i det förebyggande arbetet behöver hela samhället involveras. Med den pågående coronapandemin finns även en risk för ökad psykisk ohälsa på samhällsnivå och de suicidpreventiva arbetet är därför mer angeläget än någonsin.

”I år belyser vi det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris, och vad olika aktörer såsom Socialtjänsten kan göra på egen hand och i samarbete med skola, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, andra myndigheter och ideella organisationer.” NASP, nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Datum: 10 september 2020
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Webbsänt seminarium
Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt.

Länk till anmälan

På eftermiddagen arrangerar Region Blekinge tillsammans med anhörigföreningen SPES Blekinge ett seminarium.

Plats: Regionsalen, Wämö center, Karlskrona samt via webbsänt seminarium.

Tid: 16.30-18.00

Vidare information finns på Region Bekinges webbplats.


Exempel på länkar till information och stöd


Stör döden: http://stordoden.se/#film

1177.se: Råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

1177.se: Självmordstankar

Steg för livet: https://stegforlivet.se/

Psyk-E bjuder just nu på Ullakarin Nybergs föreläsning Mötet med den som inte orkar leva, som ingår i Psyk-E bas suicid.

Socialstyelsen, det vi inte ser: https://www.socialstyrelsen.se/det-vi-inte-ser/ett-flexibelt-utbildningsmaterial/

Karolinska Institutet: Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter pandemin

Folkhälsomyndigheten: Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2019

En guide för efterlevande: Help is at hand

Till toppen av sidan