Aktuellt i Blekinge

Den 10 september är det internationella suicidpreventiva dagen

Innehållet gäller Blekinge

På den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september arrangerar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero ett webbsänt seminarium. Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Suicid är en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Men för att vi ska kunna påverka utvecklingen i rätt riktning måste det förebyggande arbetet intensifieras. En förutsättning för det är förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället. Kunskaper och erfarenheter finns, och såväl kommuner och regioner som ideella organisationer verkar redo för ökat samarbete och konkreta insatser i sina respektive verksamheter.

Under den Suicidpreventiva dagen 2021 kan du som är intresserad delta i både nationella och regionala seminarium. Du hittar mer information om det regionala seminariet i Blekinge nedan. 

Folkhälsomyndighetens digitala konferens

Datum: 10 september 2021
Tid: 09:00-12:30
Plats: Digital konferens

Länk till anmälan

Region Blekinges internationella seminarium 

På eftermiddagen arrangerar Region Blekinge, tillsammans med flera andra aktörer, ett seminarium för allmänhet, studenter och yrkesverksamma som är intresserade av förebyggande arbete för att hjälpa människor i farozonen för självmord. Seminariet hålls på engelska. 

Tid: 15:00-18:30
Plats: Regionsalen, Wämö center, Karlskrona.
Webb-tv: Det kommer också att finnas möjlighet att ta del av seminariet via webb-tv via länk. Länk kommer senare.

Information om seminariet

Du kommer att lära dig: 

- vad professionella saknar som skulle ingå redan i deras utbildning

- vad kända forskare från olika delar av världen säger om självmordsprevention

- att använda evidensbaserade verktyg som visat sig kunna reducera antal självmordsförsök - en så kallad Säkerhetsplan

 

Ellipseprojektet - webbaserat livslångt lärande i prevention av suicid i Europa

Ellipseprojektet är ett treårigt projekt medfinansierat av EU Erasmus+ programmet som samordnas av Region Blekinge tillsammans med partners från Sverige, Norge, Polen, Ungern och Österrike.

Vidare information finns på Region Blekinges webbplats.

 

Exempel på länkar till information och stöd


Stör döden: http://stordoden.se/#film

1177.se: Råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

1177.se: Självmordstankar

Steg för livet: https://stegforlivet.se/

Psyk-E bjuder just nu på Ullakarin Nybergs föreläsning Mötet med den som inte orkar leva, som ingår i Psyk-E bas suicid.

Socialstyelsen, det vi inte ser: https://www.socialstyrelsen.se/det-vi-inte-ser/ett-flexibelt-utbildningsmaterial/

Karolinska Institutet: Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter pandemin

Folkhälsomyndigheten: Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020

En guide för efterlevande: Help is at hand

Till toppen av sidan