Aktuellt i Blekinge

Blekinges invånare får tillgång till fler uppgifter genom Journalen via nätet

Innehållet gäller Blekinge

Från den 1 februari 2021 visar Region Blekinge osignerad information direkt i Journalen via nätet på 1177.se.

Från och med idag visas de journalanteckningar som vårdpersonal inte har signerat omgående. Tidigare visades de först efter 14 dagar. En osignerad journalanteckning är inte bekräftad och kan komma att ändras innan den är signerad av vårdpersonal. Information från vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin kommer också att visas, vilket den inte har gjort innan.

Man kommer även att kunna se sina provsvar snabbare än tidigare.

Till toppen av sidan