Aktuellt i Blekinge

7 300 Blekingebor får nationell folkhälsoenkät

Innehållet gäller Blekinge

Den 12 februari 2021: Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I dagarna skickas enkäten till cirka 120 000 mottagare mellan 16–84 år.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Sedan 2011 har Region Blekinge, i samarbete med länets fem kommuner, deltagit. Enkäten består i grunden av 66 frågor, i år adderas tio extrafrågor som är relaterade till coronapandemin.

Mottagarna av enkäten är slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Enkäten finns tillgänglig på svenska och engelska och genomförs via webben alternativt på pappersblankett. 

Upptäckt av hälsoförändringar och eventuella skillnader i hälsa

Genom svaren från enkäten upptäcks viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper. Med hjälp av resultaten från enkäten kan insatser som leder till en mer jämlik och ännu bättre folkhälsa genomföras.

Till toppen av sidan