Vaccination mot TBE

Skriv ut (ca 3 sidor)

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på flera håll i Sverige men främst i stora delar av Södermanland, Uppland och i Stockholms läns kusttrakter. Om du ska vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination.

Skriv ut

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland.

När ska jag vaccinera mig?

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren.

Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Fäll ihop

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Vanligtvis får du sprutan med TBE-vaccinet på utsidan av överarmen. 

Om du är yngre än 60 år består grundvaccineringen mot TBE av tre doser:

 • Dos ett 
 • Dos två, en-tre månader efter dos ett
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fyra, tre år efter dos tre

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Om du har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året:

 •  Dos ett
 •  Dos två, en-tre månader efter dos ett
 •  Dos tre, två månader efter dos två
 •  Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre

Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fem, tre år efter dos fyra

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades en påfyllnadsdos med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.

Om du inte har fått en extrados första året kan du istället få en extrados minst två månader efter dos tre eller fyra.

Fäll ihop

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver du inte börja om från början. Du får då en dos och därefter följer du vaccinationsschemat som vanligt.

Fäll ihop

Graviditet, amning och vaccination

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot TBE både när du är gravid och när du ammar.

Fäll ihop

Vaccination från ett års ålder

Vaccination från ett års ålder

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna. Små barn brukar få sprutan med vaccin på framsidan av låret, äldre barn brukar få sprutan på överarmens utsida.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli svullen, röd och öm där du fick sprutan. En del personer kan även få ont i huvudet och må illa. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. En del personer kan också kräkas, men det är ovanligt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Fäll ihop

Vaccination mot TBE i Blekinge

Blekinge

Vaccination mot TBE i Blekinge

Sammanfattning

Smittskyddsläkaren i Blekinge rekommenderar boende, sommargäster eller andra som har regelbunden och nära kontakt med naturen på Aspö och på Ryssberget att skydda sig mot fästingbett. Så kallat barriärskydd minskar risken att få någon av de fem fästingburna sjukdomar som finns i Sverige.

Vaccination mot TBE (tick borne encephalitis – fästingburen hjärninflammation) skyddar bara mot denna infektion. I Blekinge diagnosticeras årligen 200-300 fall av borrelia men bara i genomsnitt ett fall årligen av TBE. På grund av den för närvarande låga förekomsten av TBE rekommenderar smittskyddsläkaren inte en storskalig vaccination i Blekinge. Det finns ingen anledning att snabbvaccinera sig i Blekinge.

Risker i Blekinge

TBE är en virussjukdom som kan ge en hjärninflammation och ibland följdtillstånd. Sjukdomen förekommer framför allt på östkusten och kring de stora sjöarna. Den smittar via fästingar, samma sorts fästingar som kan ha borrelia, vilket är en helt annan sjukdom.

Det finns ett vaccin men ingen behandling för TBE, för borrelia finns inget vaccin men väl en behandling. I Blekinge har under de senaste 15 åren registrerat 17 fall av TBE som smittatsi Blekinge, det vill säga cirka ett fall om året. Dessa flesta har varit geografiskt enstaka och spridda, men flera fall har knutits till vardera Aspö respektive. Ryssberget. Personer som bor där, har sommarstuga där eller mer eller mindre frekvent rör sig där på ”friluftsvis” rekommenderas vaccin eller åtminstone barriärskydd. Rekommendationen är starkare ju längre sammanlagda tids exposition det rör sig om.

Om personer som rör sig i naturen i övrigt i Blekinge vill vaccinera sig finns det ingen anledning för vårdgivare att, efter att ha informerat personen om eventuella biverkningar och kostnader, motsätta sig vaccination. År 2015 fick ingen person TBE i Blekinge.

Barriärskydd

Eftersom det ibland uppstår vaccinbrist, och för personer som inte tycker att de behöver vaccinera sig kan barriärskydd vara ett alternativ. Mot borrelia och tre andra svenska fästinginfektioner finns dessutom inget annat skydd än barriärskydd. Om du rör dig i fästingmarker bör du istället tänka på detta:

 • Använd stövlar och långbyxor. Om du har skor så stoppa ner byxbenen i strumporna. Myggstift kan eventuellt hjälpa. 
 • Låt din skjorta vara nedstoppad innanför byxlinningen.
 • Använd ljusa kläder, fästingar syns bäst på sådana.
 • Inspektera gärna kläderna regelbundet och borsta bort fästingar.
 • Inspektera efter vistelse i fästingområde kroppsytornas speciellt mjuka och håriga områden. Det är lättast och roligast om man är två.
 • Barn inspekteras speciellt på huvudet, vid öronen och i hårfästet.

Vaccin

Det finns två olika vacciner. Blekinge har upphandlat FSME och för det rapporteras ingen brist.

Mer information

Stockholms skärgård är det stora riskområdet i Sverige. Därför har Smittskyddsläkaren i Stockholm en mer omfattande information om vad som gäller där.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-04-07
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2017-03-23
Skribent:
Rickard Eitrem, smittskyddsläkare, Landstinget Blekinge
Redaktör:
Jens Qwarngård, kommunikatör, Landstinget Blekinge