Välja vårdcentral i Blekinge

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra, det kallas för att lista sig. Det gör du genom att fylla i den valblankett som finns för nedladdning på sidan om Hälsoval Blekinge via länken nedan. Blanketten finns dessutom att hämta på alla vårdcentraler.

Du fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till den vårdcentral du vill byta till. När ditt val har registrerats kommer du inom 14 dagar att få ett brev hem som bekräftelse på att du nu tillhör den vårdcentralen. Om vårdcentralen har så många patienter att de inte kan ta emot dig med en gång kommer de att meddela dig detta och placera dig i kö.

Vårdcentralen får inte säga nej till ditt val och efter att du placerats i kö har de tre månader på sig att ordna så att de kan ta emot dig. När din nya vårdcentral registrerar dig stryks du automatiskt från din tidigare vårdcentral.

Om du väljer en vårdcentral utanför länet är det regelverket för listning i den aktuella  regionen som gäller. Kontakta den vårdcentral du vill välja utanför länet för mer information.

Vad händer om jag inte gör ett val?

Om du inte gör ett aktivt val så tillhör du den vårdcentral som ligger geografiskt närmast din bostad.

Kan jag gå till vilken vårdcentral jag vill?

När du valt en vårdcentral bör du i första hand vända dig till denna för behandling, råd och anvisningar. Du kan när som helst välja att byta till vilken annan vårdcentral du vill i hela landet.

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

Alla vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har blivit godkända av Region Blekinge. Det finns både offentligt och privat drivna vårdcentraler. För att bli godkänd måste vårdcentralen erbjuda det grunduppdrag som Region Blekinge fastställt och som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård och hjälp vid psykisk ohälsa. Vårdcentralerna måste följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter, ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet.

Via länken nedan kan du hitta information om alla vårdcentraler i Blekinge som ingår i Hälsoval Blekinge.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

Det är viktigt att du kan visa upp godkänd och giltig fotolegitimation när du som patient besöker vården. Vi ber om legitimation för din egen säkerhet.

Till besöket ska du ta med:

  • legitimation
  • lista på de läkemedel du tar
  • högkostnadskort
  • frikort
  • sjukintyg (om du har ett).
Fäll ihop

Välja vårdcentral i annan region

Välja vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Du kan även välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Berätta på den nya vårdcentralen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa sina journaler för en ny vårdgivare.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-03
Skribent:

Christer Borglin

Redaktör:

Emma Karlsson, kommunikatör