Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Blekinge

Du som behandlats i Blekinge

Från din journal i Landstinget Blekinge kan du läsa journalanteckningar, se vårdkontakter, diagnoser och provsvar från samtliga vårdcentraler och sjukhus i länet gjorda från och med första september 2015. Kvinnokliniken visar information från och med första december 2016. Vuxenpsykiatrin visar journalanteckningar för öppen vård och provsvar från och med första december 2016.

Du kan även se läkemedel som gäller pågående behandling, inte avslutad behandling.

Du kan läsa:

 • journalanteckningar i din egen journal om du har fyllt 18 år
 • Ditt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år

Du kan inte se:

 • Journalanteckningar nyare än två veckor där vårdpersonalen ännu inte har signerat
 • Provsvar nyare än två veckor även om vårdpersonalen har vidimerat
 • Ditt barns journalanteckningar om barnet är 13 år eller äldre (speciella tillstånd kan ges vid undantag)
 • Information från Barn- och Ungdomspsykiatrin
 • Information från Habilitering
 • Information från Ungdomsmottagning
 • Information från Könsmottagning
 • Information från Folktandvården
 • Röntgenbilder, EKG, olika diagram mm

Landstinget Blekinge kommer succesivt att visa fler uppgifter från din journal. Exempel på kommande informationsmängder är remisstatus.

Du kan ta del av journalinformation från andra landsting och regioner där du fått vård förutsatt att journalen via nätet är infört där.

Syftet med journalen via nätet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Om du vill ha tillgång till några av de journaluppgifter som inte visas här i e-tjänsten går det bra att begära en papperskopia. Kontakta då den mottagning eller vårdcentral där du har fått vård.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06
Redaktör:
Sverker Berggren