Film: Ingen vill ha cancer

En film med läkaren Stefan Einhorn där han pratar om att man som cancersjuk kan ha känslan av att tappa kontrollen.

Stefan Einhorn är läkare och författare med lång erfarenhet av cancervård. Här berättar han om frågor och tankar som han ofta mött hos patienter och närstående.


Filmen är cirka 5 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Senast uppdaterad:
2011-01-24
Redaktör:

Kristin Olson

Fotograf:

Martina Iverus

Teknisk producent:

Klevgränd produktion