Senast reviderad 2013-12-19

Hur kan jag hjälpa två barn som far illa?

Fråga

Hur ska man kunna hjälpa två barn som är tre och elva år gamla? Barnen bor ensamma med sin mamma som är psykiskt instabil och skriker och gapar på barnen. Hon hotar med att hon ska ta livet av sig. Barnen reagerar med ilska och fungerar inte vare sig hemma eller på skolan eller dagis.

Vart kan man vända sig utan att de får reda på vem som hört av sig?

Svar

Så bra att du söker stöd i hur du ska gå tillväga för att hjälpa två barn som du känner oro för.

Det verkar som att barnens situation behöver uppmärksammas. Och det låter allvarligt det du berättar. Som jag förstår det så finns inte någon trygg person som är stabil nog att hjälpa barnen. Det jag kan undra över är att inte dagis och skola gjort en orosanmälan till Socialtjänsten. De har nämligen skyldighet att göra en sån om de märker att barnen inte fungerar eller att misstanke finns att barnen far illa på något sätt.

Om man står nära någon som inte fungerar optimalt som förälder kan det vara svårt att stå för en anmälan. Det bästa är att en anmälan görs med namn, men som sagt det kan kännas svårt om man står någon nära. Därför kan man göra en anonym orosanmälan till Socialtjänsten antingen via telefon eller brev.

Om det redan skulle finnas anmälningar om barnen vid Socialtjänsten så stärker ytterligare en anmälan vikten av omedelbara stödåtgärder för barnen. Enligt lagen om vård av unga (LVU) måste Socialtjänsten påbörja en utredning om barnen och dess hemförhållanden. På så sätt hjälper man inte bara barnen utan också föräldrarna som behöver stöd och kanske behandling.

Ulla Fritzon, Socionom