Senast reviderad 2015-12-22

Varför har man torgskräck?

Fråga

Jag undrar vad som kan framkalla agorafobi eller torgskräck. Jag har på senare tid haft problem med att vistas ute bland folk och känner mig endast riktigt säker och bekväm i mitt hem. Detta resulterar i att jag har svårt att klara av mitt jobb. Är ofta borta eftersom jag känner mig så obekväm med att gå ut att jag mår dåligt. Vad borde jag göra? Ska jag uppsöka läkare eller psykolog?

Svar

Jag tycker att du ska söka läkare, i första hand på en vårdcentral. Efter ert första samtal kan det bli aktuellt med hjälp från psykolog eller kurator. Förutom samtalsterapi kan det ibland behövas annan behandling, till exempel med mediciner. Läkaren och du kommer tillsammans fram till vad som är den bästa behandlingen för dig.

Torgskräck, eller agorafobi som det heter på fackspråk, innebär en stark rädsla inför platser där det vistas mycket folk. Som till exempel i tunnelbanan eller i gallerior. Torgskräck brukar ha en koppling till panikångest. Dels kan ångesten över att vistas på offentliga platser med många människor ibland stegras till panikattacker. Dels är det också så att rädslan för att råka ut för en panikattack på en sådan plats leder till att man blir rädd för sådana situationer.

Torgskräck liknar inte fobier mot till exempel ormar eller insekter. Det handlar mer om en allmän rädsla för att tappa kontrollen och inte kunna ta sig bort ifrån platsen där man befinner sig.

Orsaken till torgskräck anses vara en kombination av arv och miljö. Nu vet jag inte hur det är för dig. Men en del som har en medfödd sårbarhet kan ibland utveckla symtom på torgskräck i samband med en kris eller till följd av långvarig psykisk belastning.

Läs gärna mer om vad du kan göra själv i texten fobiträning.

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin