Senast reviderad 2018-10-05

Jag känner mig helt slut. Vad ska jag göra?

Fråga

Jag har under en längre tid varit stressad på jobbet. Det har pågått i över ett år och jag känner att jag hela tiden ökar tempot för att hinna med. Nu har jag börjat få nedanstående symtom:

 • Svårt att koncentrera mig.
 • Svårt att sova.
 • Bröstsmärtor.
 • Trött även om jag vilar mig.
 • Vanliga, lätta saker kan helt plötsligt blir svåra att göra.

Jag känner mig helt slut. Vad kan det vara och vad ska jag göra?

Svar

Det du beskriver är symtom som kan vara tecken på depression eller utmattningssyndrom.

Det är viktigt att du söker hjälp. Det finns bra behandling och ju tidigare den kommer igång desto bättre.

Kontakta en vårdcentral, även företagshälsovården kan ibland vara ett bra alternativ.

Det är också så att det finns olika fysiska sjukdomar som kan ge upphov till samma symtom. Därför kan du också få göra en fysisk undersökning hos läkaren.

Vid depression brukar man känna sig nedstämd en längre tid, mer eller mindre ihållande under mer än två veckor.

Förutom nedstämdheten är det också vanligt att man upplever en rad andra besvär och svårigheter:

 • Ofta känner du mer oro och ångest än vanligt.
 • Det kan vara svårt att koncentrera sig, till exempel när du försöker läsa en bok eller en tidning.
 • Du får ofta problem med sömnen och kan känna dig trött och energilös på ett sätt som inte går att vila bort. Somliga har mycket svårt att sova, andra sover stora delar av dygnet.
 • Det är vanligt att tappa matlusten, eller omvänt att börja tröstäta.
 • Sexlusten kan minska eller försvinna helt.
 • Du kan uppleva att inget berör en ordentligt. Livet kan kännas hopplöst och tillvaron meningslös.
 • Du kan ha obefogade eller starkt överdrivna skuldkänslor.

Om du har fått utmattningssyndrom brukar du förutom trötthet och koncentrationssvårigheter främst känna av en rad kroppsliga symtom på stress. Utmattning och depression hänger många gånger ihop.

Det viktigaste i sammanhanget är att du haft dessa symtom i mer än ett års tid och att du därmed definitivt ska söka vård. Ju tidigare du söker vård, desto bättre. Det finns bra behandling som hjälper.

Henrik Mellström Dahlgren, sjuksköterska