Elevhälsan

Elevhälsan i Karlshamns kommun

Elevhälsan i Karlshamns kommun

Elevhälsan i Olofströms kommun

Elevhälsan i Olofströms kommun

Elevhälsan i Karlskrona kommun

Elevhälsan i Ronneby kommun

Elevhälsan i Ronneby kommun

Skolhälsovården omfattar de kommunala enheterna som bedriver förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola inom Ronneby kommun. De medicinska insatserna inom förskolan (verksamheten för 1-5-åringar) sker via landstingets barnhälsovård.

Här kan du läsa allmänt om elevhälsa i Ronneby kommun.

Elevhälsan i Sölvesborgs kommun

Elevhälsan i Sölvesborgs kommun

Utöver elevhälsan på de olika skolorna finns även centrala barn- och elevhälsan på Stödenheten Skanslyckan. Det är en gemensam stödfunktion inom förskole-, grundskole- och särskoleverksamheten i Sölvesborgs kommun. Här finns specialpedagoger, speciallärare, psykologer, tal- och språkpedagog och logoped.