Barnavårdscentraler

Barnavårdscentraler i Blekinge

Barnavårdscentraler i Blekinge

Alla vårdcentraler i Blekinge har en barnavårdscentral. Kontakta den vårdcentral där personen är listad.

Om du inte vet vilken vårdcentral personen är listad på, kontakta den vårdcentral som är närmast geografiskt. Du kan även fråga Region Blekinges hälsovalsenhet på telefonnummer 0455-73 10 05.