Vårdcentraler

Vårdcentraler i Blekinge

Vårdcentraler i Blekinge

Kontakta den vårdcentral där personen är listad. Om du inte vet vilken vårdcentral personen är listad på, kontakta den vårdcentral som är närmast geografiskt så hjälper de dig vidare. Du kan även fråga Region Blekinges hälsovalsenhet på telefonnummer 0455-73 10 05.