Sänkt åldersgräns för journalen på nätet

Nu kan även du som är 16 år läsa på nätet vad som står i din journal. Först behöver du en e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. 

Här kan du läsa mer om journalen på nätet

Text: Susanna Olzon Schultz

Till alla nyheter