Patientavgifter i Blekinge för 2017

Du kan nu läsa om vilka avgifter som gäller i vården och tandvården i Blekinge från och med den 1 januari år 2017. Du hittar även uppdaterad information om sjukresor för 2017.

Avgifterna gäller vård inom Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas av Landstinget Blekinge.

Patientavgifter i Blekinge

Även vår sida om sjukresor är uppdaterad med information gällande 2017. 

Sjukresor i Blekinge

Text: Sverker Berggren

Till alla nyheter