Telefonnummer och Öppettider

0455-73 10 82
Telefontid idag:
08–09

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–09
Mån-tor 13–14
Växeltelefon:
0455-73 10 00

ADRESS

Besöksadress
Blekingesjukhuset, Hälsovägen, byggnad 31, ingång via byggnad 13
Län, kommun
Blekinge län, Karlskrona
Postadress
Blekingesjukhuset
Hörselvård
371 85 Karlskrona
Vägbeskrivning

Anmälan görs i centralkassan i huvudentrén. Hörselvården hittar du i byggnad 13, plan 4.

Vårt utbud

Vår personal

Vi som arbetar inom hörselvården är:

 • Audionom
 • Hörselvårdsingenjör
 • Öronläkare
 • Pedagog
 • Kurator
 • Tolk
 • Administrativ personal

På hörselvården arbetar vi i team. Alla teamen har tvärvetenskaplig sammansättning med representanter från de olika yrkeskategorierna: audionom, ingenjör, öronläkare, pedagog och kurator.
 
Det finns tre olika team:

 • Barn- och ungdomsteamet
 • Vuxenteamet
 • Tinnitusteamet.

Olika mätmetoder

 • Tonaudiometri (kartläggning av typen och graden av hörselnedsättning)
 • Talaudiometri (bland annat förmågan att uppfatta tal)
 • Lekaudiometri (hörselmätning på små barn)
 • Tympanometri (bestämmer trycket i mellanörat)
 • Hjärnstamsaudiometri (mätning av hjärnstamsaktiviteten)
 • Otoakustiska emissioner (mätning av innerörats funktion)

Teckenspråksutbildning för föräldrar

Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF) är en utbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen, till exempel du som är gift eller sambo med en förälder.

 

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen enligt hälso- och sjukvårdslagen. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri. I Blekinge har vi ingen egen teckenspråkslärare vilket innebär att vi inte på hemmaplan kan erbjuda det som kallas för-TUFF, det vill säga de första 50-60 timmarna med teckenspråk (steg 1 och 2) man behöver gå innan man går TUFF (steg 3-12).

 

Därför erbjuder landstinget Blekinge alla föräldrar till barn med hörselnedsättning en veckolång kurs på Önnestads folkhögskola under de veckor på vår (vecka 8) och höst (vecka 44) då de har den övriga TUFF-utbildningen. På Önnestads folkhögskola är personalen teckenspråkskunnig och dessutom träffar man andra familjer i samma situation. Det är viktigt att både barn och föräldrar får en god introduktion i teckenspråket som man arbetar vidare med efter avslutad kurs.

 

Boendet på folkhögskolan är kostnadsfritt men du betalar för maten. Det erbjuds även kostnadsfri barntillsyn för barn och syskon.

 

Kontaktuppgifter till ansvarig lärare för kursen:

Ingegerd Nyborg
044-785 01 86
ingegerd.nyborg.onnestad@folkbildning.net

Läs mer på Önnestads folkhögskolas webbplats

Om oss

Ingången till hörselvården via byggnad 13 på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Vi arbetar med habilitering och rehabilitering av personer med dövhet, dövblindhet, tinnitus, och hörselskador och av olika art och grad. Vi utvecklar patientens starka sidor och tränar för att kompensera den nedsatta funktionen.


I habilitering och rehabilitering ingår till exempel både utprovning av hjälpmedel och att lära sig använda dessa, samtalsstöd, information om funktionshindret, föräldrautbildning och samverkan med organisationer och myndigheter.


Som patient kommer du till hörselvården via Öron-, näs- och halsklinikens mottagning efter remiss från till exempel barnavårdscentralen, skolhälsovården och vårdcentralen.


Läs mer om oss under fliken Vårt utbud.

Information till patienter

E-post: horselvarden@ltblekinge.se

Faxnummer: 0455-73 52 14

För reparation av hörhjälpmedel, ring 0455-73 10 82 för att boka en tid.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.