Allergiutredning

Allmänt

Om man tror att man är allergisk, men inte vet mot vad, kan man genomgå en allergiutredning på en vårdcentral eller barnläkarmottagning. Det viktigaste i utredningen är samtalet med läkaren, där man berättar om vilka besvär man har, när man får besvär och var i kroppen de känns eller syns.

Det är viktigt att berätta om man har andra sjukdomar utöver sina allergiska besvär, som till exempel eksem och astma. Om nära släktingar har allergi, eksem eller astma är det bra att tala om det också.

Om ett barn ska utredas kan en förälder följa med på undersökningen. Det bästa är om barnet själv får berätta och svara på läkarens frågor, men föräldern kan hjälpa till om det behövs.

Oftast ger en utförlig berättelse så mycket fakta att man inte behöver genomgå någon undersökning. Om man har en allergi kan man ofta få medicin och starta behandlingen efter ett första besök hos en läkare. Ibland kan man också behöva genomgå någon eller några undersökningar för att få veta vad man är allergisk mot.

Förberedelser

Om man använder någon allergimedicin kan man behöva göra uppehåll i behandlingen före en allergiundersökning. Hur långt upphållet ska vara beror på vilken medicin man använder, därför bör man rådgöra med en läkare.

Hur går undersökningen till?

De vanligaste allergiundersökningarna är pricktest, blodprov och så kallad födoämnesprovokation.

Ett pricktest innebär att den allergiska reaktionen i huden testas. En lösning av det misstänkta allergiframkallande ämnet droppas på underarmen och en sjuksköterska rispar sedan ytligt med en nål i huden. Undersökningen gör inte särskilt ont och tar inte mer än några minuter. Om det blir svullet, rött och börjar klia där en lösning har droppats på huden är man antagligen allergisk. Reaktionen går att se efter ungefär femton minuter. En reaktion på pricktesten kan förekomma trots att individen inte reagerar kliniskt med symtom på allergenet i fråga.

Ett blodprov visar om det finns ett ökat antal så kallade allergiantikroppar i blodet som sätter i gång den allergiska reaktionen. Det tar ett par veckor innan man får svar på provet.

Ett lapptest som sitter på ryggen.

Man kan också få genomgå en så kallad födoämnesprovokation, som är ett sätt att ta reda på om man är allergisk mot någon viss typ av mat. Då får man först äta mycket små doser av det livsmedel som misstänks orsaka besvär. Om man inte reagerar ökas sedan dosen gradvis. Det brukar ta drygt en halv dag att genomgå en provokation.

Ibland görs ett så kallat lapptest. Då läggs en liten mängd av det ämne som misstänks framkalla allergi på huden och täcks med tejp. Om man får en rodnad på huden kan det tyda på att man är allergisk mot ämnet.

Hur mår man efteråt?

Varken pricktest, blodprov eller lapptest gör särskilt ont och man mår som vanligt efteråt.

Vid en provokation får man en liten mängd av ett födoämne som läkaren misstänker att man är allergisk mot. Då kan det hända att man får lindriga allergiska besvär.

Senast uppdaterad:
2013-06-25
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden