Alkohol och narkotika, riskbruk, skadligt bruk och beroende

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Barn och unga som har problem med alkohol och droger kan få hjälp och stöd hos följande instanser, i denna ordning:

  1. Socialtjänsten
  2. Barn- och ungdomspsykiatrimottagning
  3. Beroendeenheten

Barn och unga som vill behöver hjälp eller stöd för riskbruk eller missbruk kan få hjälp hos följande instanser:

  1. Elevhälsa, ungdomar som fyllt 13 år kan även kontakta sin ungdomsmottagning
  2. Vårdcentral
  3. Socialtjänsten
  4. Barn- och ungdomspsykiatri
  5. Beroendeenheten

Hjälp och stöd för vuxna

Vuxna som behöver vård och stöd kontaktar:
18 år och äldre

Fäll ihop

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av.

Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt. Det kan till exempel vara vissa läkemedel eller preparat som du kan handla på nätet.

Om du är beroende använder du alkohol eller narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad. Då blir det blir svårt att klara sig utan. Att vara alkoholberoende innebär att du inte längre kan styra över ditt drickande.

Risken för att bli beroende är större om du använder drogen ofta eller mycket. Att använda en drog ofta eller mycket kallas för riskbruk.

Om du har blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem. De flesta som dricker för mycket eller använder narkotika är medvetna om problemet. Ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra. Då gäller det att försöka prata med någon som du har förtroende för.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få

Om du har problem med alkohol eller narkotika kan du få bra hjälp.

Även du som är närstående kan få hjälp. Hur du själv påverkas av att vara närstående till någon som dricker eller använder narkotika är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp du behöver.

Du som har alkoholproblem eller narkotikaproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram. Då är det också vanligt att närstående får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Förutom den beroendevård som finns inom sjukvården eller socialtjänsten kan även kyrkan och vissa frivilligorganisationer erbjuda stöd och hjälp.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Mer på andra webbplatser

Mer information om alkoholvanor

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sven Andréasson, överläkare, professor, beroendecentrum, Stockholm


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2017-01-17