Panocod

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Panocod är ett läkemedel som lindrar olika former av smärta. Det innehåller två olika verksamma ämnen, kodein och paracetamol.

Läkemedlet är narkotikaklassat och det finns en risk för beroende. När läkemedlet används enligt läkarordination är risken för beroende oftast mindre, så länge du följer rekommenderad dosering. Läs mer om narkotikaklassade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Recept och högkostnadsskydd

Panocod finns som tabletter och brustabletter i styrkan 500 milligram paracetamol och 30 milligram kodein. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det är inte helt känt hur paracetamol dämpar smärta, men förmodligen minskar läkemedlet effekten av flera olika smärtframkallande ämnen som bildas i kroppen vid skador och inflammationer. Då dämpas även smärtan.

Hos de flesta människor omvandlas kodein till morfin i kroppen. Morfin dämpar smärta genom att höja smärttröskeln och bromsa smärtimpulserna till hjärnan. Det gör att smärtan inte upplevs lika kraftigt.

Paracetamol sänker feber genom att påverka det område i hjärnan som reglerar temperaturen.

Medicinen börjar verka efter en halvtimme till en timme och maximal smärtlindring brukar uppnås inom ett par timmar.

Hur tar man medicinen?

De vanliga tabletterna sväljer man med vätska.

Brustabletterna ska lösas upp i ett halvt glas vatten innan man tar dem. De är känsliga för fukt och bör därför förvaras i sin originalförpackning.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering för vuxna är 1-2 tabletter eller brustabletter 1-4 gånger om dagen. Man får aldrig ta mer än 8 tabletter per dygn.

Panocod kan användas från 18 års ålder.

Viktigt

I första hand ska medicinen endast användas vid tillfällig smärta, eftersom det finns en viss risk för att man kan bli beroende av kodeinet i medicinen om man använder den under lång tid. Om man känner abstinensbesvär om man inte tar medicinen, eller om man upplever en sämre verkan än tidigare, kan det vara ett tecken på beroende. Abstinens får man om man slutar för snabbt med läkemedlet. Det kan yttra sig som oro, kallsvettning och diarré men är medicinskt ofarligt och går över på ett par veckor.

Vid återkommande smärta ska man pröva andra läkemedel först.

Man får inte mer smärtlindring genom att ta en större dos än vad som står på doseringsanvisningen. Tar man större dos av paracetamol än rekommenderat kan det finnas risk för allvarlig leverskada. Man ska kontakta läkare direkt om man har tagit för hög dos eftersom leverskadan märks först efter ett par dagar. Man ska inte heller kombinera Panocod med andra smärtlindrande mediciner utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal, eftersom både paracetamol och kodein ingår i flera andra läkemedel. Längre ner i texten kan man läsa om vilka läkemedel som innehåller paracetamol och kodein.

Eftersom medicinen innehåller kodein kan den försämra reaktionsförmågan. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

När ska man inte använda medicinen?

Panocod ska inte kombineras med alkohol. Om man har alkoholproblem ska man inte använda medicinen utan att man först rådgjort med läkare. Risken för leverskada ökar om man missbrukar alkohol.

Medicinen ska inte användas om man har gallvägsbesvär eller leverskada eller om man ammar. Om man känner sig osäker kan man prata med sin läkare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner samtidigt. Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel bör undvikas helt eftersom man inte vet om de påverkar Panocod. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Medicinen kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför mycket viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel man använder innan man tar medicinen. Några exempel är:


 • paroxetin eller fluoxetin, till exempel Seroxat och Fontex, som används mot depression
 • melperon, till exempel Buronil
 • haloperidol, till exempel Haldol
 • fenobarbital eller stiripentol, till exempel Fenemal och Diacomit, som används vid epilepsi
 • bupropion, till exempel Voxra och Zyban
 • terbinafin, till exempel Lamisil, som används mot svampinfektioner.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta, må illa eller få förstoppning.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som innehåller något av de verksamma ämnena. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Paracetamol och kodein finns i kombination med varandra i till exempel

 • Citodon och Citodon forte 
 • Paracetamol/Kodein Evolan.

Paracetamol finns i till exempel

Kodein finns i till exempel

 • Ardinex, som även innehåller ibuprofen
 • Kodein med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Kodein Meda
 • Spasmofen, som även innehåller flera verksamma ämnen
 • Treo Comp, som även innehåller acetylsalicylsyra.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-31
Skribent och redaktör:

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen.