• Skånes bästa vårdcentral 2016 utsedd

  Östra läkargruppen i Kristianstad har fått utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2016. "Det här priset betyder jättemycket", säger verksamhetschef Leif Holmer.
 • Ta ställning till donation

  Många människor insjuknar varje år i sjukdomar som kräver transplantationer av olika slag. Nästan 800 personer i Sverige väntar på ett eller flera nya organ....
 • Världsdag och Skånevecka för psykisk hälsa

  Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland vet man inte riktigt hur man ska gå vidare och man kan behöva vård, stöd och...
 • Hjärtkärlsjukdom är den världsledande dödsorsaken

  Idag, den 29 september, är det Världshjärtdagen som startades år 2000 av World Heart Federation för att uppmärksamma människor världen över på att...