Vaccination mot rabies

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

Rabies överförs med saliven från ett sjukt däggdjur, oftast hundar, och smittar om man får ett bett eller blir slickad i ett sår. Sjukdomen finns i stort sett i hela världen, och förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika. Risken för smitta är större i länder med dålig kontroll över att husdjur är vaccinerade och i länder med fritt kringströvande hundar.

Vaccination mot rabies rekommenderas sällan eftersom sjukdomen är sällsynt. Men om man får ett bett eller blir slickad i ett sår ska såret omedelbart göras rent ordentligt med tvål och vatten och läkare måste kontaktas så snart som möjligt, senast inom två dygn. Man behöver behandling även om man är vaccinerad.

Eftersom rabies är så ovanligt brukar vaccination bara rekommenderas till resenärer som av olika skäl ska ha nära kontakt med djur i områden där sjukdomen finns. Barn är särskilt utsatta.

Så går vaccinationen till

Man vaccineras mot rabies vid tre tillfällen. För att ha ett bra skydd på resan bör man få

  • den första dosen minst en månad före avresa
  • den andra dosen en vecka efter den första
  • den tredje dosen två till tre veckor efter den andra.

Efter den tredje dosen har man ett grundskydd mot rabies. Men om man har blivit slickad i ett sår eller biten och det finns minsta risk att man har smittats måste man få ytterligare behandling. Då måste man söka vård med en gång. Man får då två doser av vaccinet med tre dagars mellanrum.

Man brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot rabies både när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

Barn som fyllt ett år kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-06-09
Skribent:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jean Henrik Braconier, infektionsläkare, Lund.