Senast reviderad 2008-12-28

Vad innebär havandeskapsförgiftning och HELLP-syndrom?

Fråga

Jag fick svår havandeskapsförgiftning och HELLP-syndrom i samband med graviditet. Vad betyder detta?

 

Svar

Havandeskapsförgiftning kallaas också graviditetstoxikos eller preeklampsi. Det drabbar ungefär fem procent av samtliga graviditeter och är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet i anslutning till förlossning med ökad risk för komplikationer för mamma eller barn som följd.

Om man under graviditet samtidigt har blodtrycksförhöjning och spår av äggvita i urinen och/eller svullnad, talar man om graviditetstoxikos. Graviditetstoxikos är ovanligt före 28:e graviditetsveckan. Graviditetstoxikos är vanligare hos förstföderskor och hos kvinnor som tidigare haft graviditetstoxikos.

Den första åtgärden vid misstanke om graviditetstoxikos är sjukskrivning och blodtryckskontroll  en till två gånger per vecka. Vid stigande blodtryck krävs inläggning och behandling av blodtrycket. Det finns för övrigt ingen specifik behandling av graviditetstoxikos, det enda som stoppar upp tillståndet är en förlossning.

HELLP-syndrom är en allvarlig komplikation till preeklampsi. Ingående symtom kan återfinnas i förkortningen "HELLP syndrome" som är den engelska benämningen på detta tillstånd. Hemolysis (sönderfall av röda blodkroppar), Elevated Liver enzymes (förhöjda levervärden) och Low Platelets (lågt antal blodplättar). För att få svar på dina frågor angående detta bör du fråga en specialist på blodproppar (koagulationsrubbningar) alternativt en förlossningsläkare med speciellt intresse för dessa frågor.

Herbert Sandström, Läkare, specialist i allmänmedicin