Senast reviderad 2012-06-15

Är det farligt att få graviditetsdiabetes?

Fråga

Vilka symtom har man vid graviditetsdiabetes? Hur man får det? Är det farligt? Går det att bota?

Svar

Diabetes som utvecklas under graviditet går oftast över efter förlossningen. Vid en till två procent av alla graviditeter utvecklar kvinnan graviditetsdiabetes. Ungefär hälften av dessa kvinnor beräknas utveckla typ-2 diabetes (vuxendiabetes) under en 20-årsperiod senare i livet. Därför bör kvinnor som har haft graviditetsdiabetes kontrollera sitt blodsocker med jämna mellanrum, ungefär en gång per år.  

Gränsen för graviditetsdiabetes är ett fasteblodsocker på 7,0 millimol per liter (mmol/l). Om man lämnar blodsockerprov under dagen, när man har ätit, bör ett värde på 7,5 mmol/l, eller mer, leda till att man får genomgå ett så kallat glukosbelastningsprov.

Vid en glukosbelastning går gränsen vid 10,0 mmol/l om provet tas två timmar efter att man druckit en glukoslösning på 75 gram glukos (socker).

I dag kontrolleras blodsockervärdet rutinmässigt på gravida kvinnor vid flera tillfällen under kontrollerna på mödrahälsovården.

Oftast har man inga symtom vid graviditetsdiabetes. Om man får symtom kommer de oftast när blodsockervärdena blir mycket höga, upp emot 15-20 mmol/l. Då får man samma symtom som vid andra typer av diabetes. Vanligast är trötthet, ökad törst och stora urinmängder. Om man har haft ett högt blodsocker under en längre tid kan man även få besvär med nedsatt synskärpa. Det rättar till sig när blodsockret är normalt igen.

Vid graviditetsdiabetes är det viktigt att kvinnans blodsocker hålls på så normal nivå som möjligt. Det betyder att värdet före frukost bör hållas under 5,5 mmol/liter och efter måltid bör blodsockret ligga på 7,5 mmol/liter eller därunder.

Det är viktigt med en noggrann blodsockerkontroll för att minska risken för komplikationer under graviditeten. Det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning, eklampsi, hos kvinnan. Även fostrets utveckling kan påverkas av höga blodsockernivåer.

Oftast går det att hålla blodsockret på en bra nivå genom att äta mindre socker och fett och motionera regelbundet. I andra fall kan man behöva insulinbehandling under graviditeten.

Kvinnor med graviditetsdiabetes brukar gå på kontroller på en specialistmödravård på en kvinnoklinik, ofta i samarbete med diabetesläkare.

Efter förlossningen, när blodsockervärdena blivit normala, kan man genom sitt sätt att leva minska risken för att senare utveckla typ-2 diabetes. I praktiken innebär det att man skaffar sig regelbundna kost-och motionsvanor. Det är sannolikt det viktigaste man kan göra för att minska risken för att få typ-2 diabetes i framtiden.

 

Tomas Fritz, Läkare, specialist i allmänmedicin