Senast reviderad 2008-12-29

Kan man få barn när man har ulcerös kolit?

Fråga

Jag är en 30-årig kvinna som sedan många år lider av mellansvår ulcerös colit. Medicinen hjälper inte längre så de vill ge mig Imurel eller operera bort tjocktarmen.

Jag funderar mycket över om jag aldrig kommer att kunna få barn. Påverkar en graviditet sjukdomen negativt? Skadar sjukdomen mig och barnet negativt?

Svar

Det finns en hel del information om ulcerös kolit och riskerna vid en graviditet. Det finns egentligen ingenting som talar emot att vara gravid och föda barn när man har ulcerös kolit. Däremot kan det krävas lite extra uppmärksamhet. Om du planerar att bli gravid skall du absolut prata med din läkare så att alla eventuella riskfaktorer kan undvikas.

Ulcerös kolit påverkar inte förmågan att få barn och att föda friska barn. Möjligen finns en liten ökad risk för en för tidig förlossning. Frekvensen av medfödda missbildningar skiljer sig inte från graviditeter hos friska. Det finns heller inget som talar för att sjukdomen skulle förvärras av en graviditet.

För behandling kan kortison, Salazopyrin och de nyare 5-ASA-preparaten, till exempel Pentasa, tryggt användas under graviditet och amning. Erfarenheten av Imurel och Sandimmun under graviditet är begränsad, men tillgängliga data visar inte på ogynnsamma effekter. De bör däremot inte ges under amning. Metotrexat ökar risken för missbildningar och får inte ges under första tredjedelen av en graviditet eller vid amning. Korta kurer av de antibiotika som kan vara aktuella för behandling av infektion i tarmen vid ulcerös kolit förefaller riskfritt under graviditet, erfarenhet av långtidsbehandling saknas. Erfarenhet av loperamid (Imodium, Travello och liknande) vid graviditet är begränsad, men kan användas utan risker till ammande mödrar.

När det gäller operation alternativt läkemedelsbehandling så är det en fråga som jag inte kan svara dig på utan att ha mycket ingående kunskap om din sjukdom så här måste du rådgöra med din läkare.

Claes Ehinger, Läkare, specialist i allmänmedicin