Senast reviderad 2012-02-03

Hur ofta kan barn ha feber utan fara?

Fråga

Hur ofta kan barn ha feber utan att det är farligt om barnet är friskt för övrigt?

Är det vanligt att en åttaåring vid snabb upp- eller nergång av feber får hallucinationer, till exempel ser allting omkring sig som onormalt smått?

Vår dotter har gjort EEG-test vid vaket och sovande tillstånd och ingenting onormalt visade sig.

Svar

Kroppens normala temperatur brukar vara mellan 36 och 37,8 grader. I kroppen finns ett inbyggt regleringssystem som strävar efter att hålla den temperaturnivån. Barn får lättare förhöjd temperatur än vuxna. Vid livlig lek kan till exempel temperaturen stiga upp till 38,5. Om barnet tar det lugnt och vilar sjunker temperaturen av sig själv.

När en förhöjd kroppstemperatur beror på någon sjukdom är den vanligaste orsaken infektioner. Oftast handlar det om förkylningsvirus, men det kan också vara halsfluss, influensa, urinvägsinfektioner, lunginflammationer med mera. Då har barnet även andra symtom som gör att en viss sjukdom misstänks. Barnet kan vara tjock i halsen, snuvig, ha värk i kroppen, urinträngningar och sveda, hosta och ont i bröstet och så vidare.

Feber kan orsaka tillfällig förvirring, precis som du skriver. Särskilt hos barn är det vanligt. Det är inte något som ger några följder. Ni har ju också varit på en undersökning av hjärnans aktivitet, EEG, som var normal.

Du skriver att din dotter är helt frisk. Det innebär att ni inte behöver göra något mer. Om hon insjuknar igen, till exempel med feber som inte ger med sig efter några dagar, får ni rådgöra med er läkare på nytt.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin