Vårdprogram och riktlinjer

Vårdprogram och riktlinjer anger hur och var patienter med en viss sjukdom ska vårdas på bästa möjliga sätt. De bygger på aktuell forskning och den kunskap och samsyn som råder om sjukdomen.

Vårdprogram och riktlinjer förekommer på flera olika nivåer i sjukvården; nationellt, regionalt och lokalt.

Senast uppdaterad:
2011-03-04
Redaktör:

Ann-Sofie Mellqvist, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Lillemor Bergman, regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen.