Väntetider i vården i Västra Götaland

Om du vill ha information om väntetider till mottagningar, behandlingar och undersökningar till sjukhus i Västra Götalandsregionen och övriga landet kan du söka på Väntetider i vården.

Sedan några år tillbaka har de nationella vårdgarantierna utökats med regionala vårdgarantier. Uppföljning av dessa sker månadsvis och presenteras på Västra Götalandsregionens webbsida. 

Läs mer om väntetidsuppföljning på Västra Götalandsregionens webbplats.

Kontaktinformation

Om du vill ha mer information om väntetider ska du i första hand vända dig till din läkare eller mottagning och i andra hand till nedanstående funktioner.

Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad)

Är du boende i Fyrbodal ska du kontakta NU-sjukvården.

Telefon: 010-435 00 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning.
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se

Postadress:
NU-sjukvårdens kansli
461 85 Trollhättan

Göteborgsområdet

Är du boende i Göteborgs kommun eller någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda Partille eller Öckerö ska du kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhusets valfrihetskansli.

Telefon: 020-44 55 55
E-post: valfrihet.su@vgregion.se

Postadress:
Valfrihetskansli SU
Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning
Torggatan 1A, plan 4
431 35 Mölndal

Mellersta Bohuslän

Är du boende i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn eller Kärra-Rödbo ska du kontakta Kungälvs sjukhus.

Telefon: 020-44 55 55
E-post: kungalvs.sjukhus@vgregion.se

Postadress:
Kungälvs sjukhus
Ekonomiavdelningen, Valfrihet i vården
442 83 Kungälv

Skaraborg

Är du boende i Skaraborg ska du kontakta Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Telefon: 0500-43 10 00, växeln slussar vidare till rätt mottagning.
E-post: diariet.skas@vgregion.se

Postadress:
Skaraborgs sjukhus, Kärnsjukhuset
541 85 Skövde

Södra Älvsborg

Är du boende i Södra Älvsborg ska du kontakta Södra Älvsborgs sjukhus.

Telefon: 033-616 28 60
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se

Postadress:
Södra Älvsborgs sjukhus
Vårdgaranti och valfrihet, Ekonomienheten
501 82 Borås

Senast uppdaterad:
2014-01-10
Redaktör:

Ulrika Johansson, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Anders Lindgren och Eva-Charlotta Helgesson, Regionkansliets Hälso och sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen.