Jämför ditt kostnadsförslag för behandling inom tandvård

Här kan du jämföra priset för det kostnadsförslag du har fått från vårdgivaren. Prisuppskattningarna som räknas fram tar inte hänsyn till exakt hur mycket högkostnadsskydd du har rätt till vid behandlingen. För att få ett mer exakt kostnadsförslag krävs alltid ett besök.

Läs mer om högkostnadsskydd och allmänt tandvårdsbidrag

Fyll i de tresiffriga åtgärdskod(er) du fått i

från din tandläkare/tandhygienist