Sorkfeber

Allmänt

Sorkfeber är en virussjukdom som man kan få av smittade skogssorkar. Man kan bli sjuk om man andas in damm som innehåller urin eller avföring från sorkarna, eller om man rör vid djuren, deras saliv, urin eller avföring. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

I Sverige finns sorkfeber i stort sett bara norr om Dalälven, även om det har hänt att människor längre söderut har blivit sjuka. De år som det finns fler sorkar än vanligt blir också fler människor sjuka. Sorkfeber är vanligare i Finland.

Man kan minska risken att bli sjuk om man

  • undviker direktkontakt med skogssorkar.
  • använder handskar om man ska städa eller röra vid ställen där djuren kan ha varit, till exempel i vedbodar.
  • städar med våta i stället för torra metoder, så att det inte dammar.
  • krattar fjolårsgräs efter regn eller när man har vattnat, också för att undvika damm
  • använder ansiktsmask när man behöver utsätta sig för risk.

När man får sorkfeber blir man oftast ganska dålig, men de flesta blir helt friska igen.

Symtom

Det tar oftast mellan två och sex veckor från att man har smittats tills man blir sjuk. Det är vanligt att man får

  • hög feber
  • muskelvärk
  • mycket ont i magen och ryggen.

Sjukdomen brukar också påverka njurarna, och det kan då märkas som att man kissar mindre eller mer än vanligt.

Behandling

Det finns ingen behandling mot sorkfeber, men de flesta blir friska efter en till två veckor. Under tiden får man försöka lindra besvären med till exempel smärtstillande och febernedsättande medicin.

Ibland kan sjukdomen göra så att njurarna under en tid inte kan rena blodet som de ska. Då kan man behöva ligga på sjukhus och få behandling för det.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har fått sorkfeber kan man ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller kontakta en vårdcentral.

Senast uppdaterad:
2012-03-20
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad.

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden