Pulsåderbråck i hjärnans kärl

Allmänt

Ett pulsåderbråck eller aneurysm innebär att en pulsåder har blivit utvidgad, ibland upp till fyra eller fem gånger sin vanliga bredd. Orsaken är att bindväven i åderns yttre och mellersta lager brutits ner.

Man kan ha ett litet pulsåderbråck i hjärnans blodkärl utan att veta om det. Det är först om bråcket växer och blir större, eller om det brister och börjar blöda, som man blir sjuk. Blödningen kallas subaraknoidalblödning och är en form av stroke. Hur det kommer att gå beror på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som påverkas.

Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl är vanligast hos äldre kvinnor. Om man har högt blodtryck eller röker ökar risken att få en blödning.

Symtom

Om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl växer kan det göra att

  • man tappar känseln i delar av ansiktet
  • synen försämras.

Om ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl spricker kan man få

  • plötslig och svår huvudvärk – ofta i bakhuvudet
  • må illa eller kräkas
  • se sämre
  • bli stel i nacken
  • svimma.

Behandling

Om pulsåderbråcket upptäcks innan det spruckit kan det opereras i förebyggande syfte. Spricker bråcket måste det opereras direkt. Efter operationen vårdas man på en intensivvårdsavdelning.

När ska man söka vård?

Om man är orolig för att man har ett pulsåderbråck som växer kan man ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller kontakta en vårdcentral.

Misstänker man att pulsåderbråcket har spruckit ska man genast ringa 112.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-09-28
Skribent:

Gunnel Bjerneroth Lindström, narkosläkare, Granebergskliniken, Uppsala

Redaktör:

Fredrik Blomstrand, 1177.se