MRSA – Motståndskraftiga gula stafylokocker

Allmänt

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker. Bakterien är ovanlig, men om man bär på den brukar den finnas på huden, oftast i näsan.

MRSA är motståndskraftig, resistent, mot många olika sorters antibiotika. För det mesta orsakar bakterien inte några besvär, men om man får en infektion som kräver behandling finns färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Om man får besvär av MRSA kan man få infekterade sår, till exempel hårsäcksinflammationer. Ett infekterat sår kan göra ont och det kan bli rött eller svullet runt omkring såret. Man kan också få feber.

Om man haft MRSA tidigare bör man berätta det när man har kontakt med vården. Det finns risk att bakterierna kommer tillbaka, till exempel om man har ett sår eller om man använder antibiotika. Inom sjukvården sprids MRSA lätt.

Man får förhållningsregler av sin läkare om man har smittats med MRSA. Den behandlande läkaren måste anmäla enligt smittskyddslagen och följa upp alla som har en infektion som orsakats av MRSA.

Bakterien är vanligare i andra länder, men har ökat i Sverige de senaste åren.

Behandling

För att behandla och minska risken för smittspridning av infekterade sår och hudinfektioner, ska man tvätta huden med flytande tvål och vatten.

De flesta infektioner läker av sig själva, men ibland kan man behöva behandlas med de typer av antibiotika som stafylokocken inte har motståndskraft mot.

När ska man söka vård?

Om man har ett infekterat sår eller en hudinfektion och samtidigt får feber bör man kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

 
Västra Götaland

Mer information till dig som har eller har haft MRSA

Kan man bli av med MRSA?

Ja, de flesta kan bli av med sin MRSA. Tiden en person bär på MRSA-bakterier varierar från månader till år, och kan vara svår att förutsäga. Det är vanligt att MRSA efter ett tag inte längre kan hittas i prover. Man kan då i många fall bli avskriven från förhållningsregler och läkarkontroller för MRSA-bärarskapet om dessa stafylokocker inte längre kan hittas i odlingarna.

Hur går det till att bli avskriven?

Kontakta infektionsmottagningen där provtagning för MRSA och senaste läkarkontrollen gjordes. Det är ansvarig läkare på infektionskliniken som bedömer om och när du kan bli avskriven. Denna bedömning kan göras när MRSA inte längre hittas i prover, tagna vid minst tre tillfällen i följd under minst ett år. En annan förutsättning är att din hud är frisk och utan aktuella eller återkommande sår eller eksem.
Kan alla läkare avskriva MRSA-bärarskap?
Nej. Avskrivning får endast utföras av behandlande läkare på infektionskliniken i samråd med smittskyddsläkaren.

Vad innebär avskrivningen?

Att förhållningsreglerna för MRSA tas bort. Bärarkortet kan slängas. Du har därmed inte längre någon informationsplikt vid vårdkontakt och behöver inte längre kontrolleras för ditt MRSA-bärarskap.

Finns det någon risk att MRSA kan komma tillbaka?

Ja, men det är ovanligt. Orsaken kan vara hudbesvär som exempelvis sår eller eksem. Även vid sjukvård av andra orsaker finns en liten ökad risk att MRSA-provet åter kan bli positivt. Vid kontakt med vården kan det därför vara värdefullt att berätta att du varit bärare av MRSA, för din egen skull.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-10-19
Redaktör:

Fredrik Blomstrand, 1177.se

Granskare:

Staffan Lindeberg, specialist i allmänmedicin, Lund

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2014-04-29
Skribent:
Leif Dotevall, överläkare, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.
Redaktör:
Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen.