Spärrning av journal är enkelt

Tidigare behövde man ta kontakt med flera vårdenheter för att spärra sin journal. Numera räcker det med att ringa till Spärr- och loggservice, få en blankett hemskickad och sedan spärra sin journal. Det är dessutom lätt att få veta vem som läst ens journal.

Möjligheten att spärra information i patientjournalen har införts då en del patienter inte vill att känsliga uppgifter ska kunna läsas av obehörig sjukvårdspersonal.

En enda ingång till spärrning

Det räcker med en enda kontakt för information om spärrning. Du ringer till Spärr- och loggservice på telefonnummer 0774 - 44 10 10. Här får du mer information och en spärrblankett hemskickad. Blanketten finns inte att få via nätet.

Här lämnar du blanketten

Blanketten lämnas hos närmaste vårdcentral eller sjukhus. Du måste lämna in den personligen och styrka din identitet. Det går inte att begära spärrning via e-post, telefon eller brev.  

Vem får spärra information?

Bara patienten får spärra sin journal. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra ditt barns journal. I takt med barnets stigande ålder och mognad får dock barnet själv spärra uppgifter.

Västra Götalandsregionen kan inte säga nej till spärrning av egen journal. Om det finns information som du vill spärra hos andra landsting eller privata vårdgivare, så får du vända dig direkt till dem. Spärren är heller inte aktuell utomlands eftersom det saknas åtkomst till digitala journaler utanför landets gränser.

För vem är journalen spärrad?

Försäkringskassan har rätt att få ut sekretessbelagda uppgifter, däremot har Försäkringskassan aldrig direkttillgång till patientjournalen enligt sammanhållen journalföring (se länk) eller på annat sätt.

Innan Försäkringskassan får ut uppgifter måste det göras en bedömning om uppgifterna är viktiga för Försäkringskassans arbete. 
Försäkringsbolag får inte tillgång till journalen elektroniskt.

Du kan välja om spärren ska gälla enbart andra vårdgivare eller om spärren även ska gälla personal vid enheter inom Västra Götalandsregionen.

Att häva spärren

Du kan när som helst kontakta Spärr- och loggservice för att häva spärren och får då en blankett hemskickad. Behörig hälso- och sjukvårdspersonal har också rätt att häva spärren vid så kallad nödöppning. Anledningen är att man i vissa fall måste få viss medicinsk information. Det kan till exempel gälla då patienten inte är kontaktbar efter olycka och dylikt. Patienten kan också samtycka till en enstaka öppning, så kallad tillfällig hävning. 

Nackdel med spärrning

Om du har spärrat information så är det upp till dig som patient att berätta viktiga medicinska fakta för att du ska få bästa behandling vid en enhet som inte kommer åt spärrad information. 

Visar vem som har läst i din journal

Spärr- och loggservice kommer att kunna hjälpa till med så kallade loggutdrag, listor som visar vilken hälso- och sjukvårdspersonal som har läst i din journal. Nödöppning granskas särskilt noga.

Svarar på allmänna journalfrågor

Spärr- och loggservice kommer att kunna svara på frågor kring journalhantering, sammanhållen journalföring och Nationell patientöversikt. Har man språkproblem så erbjuds man tolkservice.

Läs mer om patientjournalen

Läs mer om sammanhållen journalföring

Senast uppdaterad:
2014-05-15
Skribent:

Jan Kallenberg, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Claes-Håkan Björklund, chefsläkare, Västra Götalandsregionen.