Fucidin-Hydrocortison

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Fucidin-Hydrocortison?

Fucidin-Hydrocortison är ett läkemedel som används vid lindriga eksem som är infekterade.

Medicinen innehåller två verksamma ämnen, hydrokortison och fusidinsyra. Hydrokortison är ett milt verkande kortisonläkemedel och fusidinsyra är ett bakteriedödande medel som tillhör läkemedelsgruppen antibiotika.

Recept och högkostnadsskydd

Fucidin-Hydrocortison finns som kräm. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

Det ena verksamma ämnet, hydrokortison, motverkar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad. Det dämpar också klåda. Det andra verksamma ämnet, fusidinsyra, motverkar bakterier genom att hindra dem från att växa och föröka sig.

Hur använder man medicinen?

Man smörjer på krämen i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas. Om det inte är händerna som ska behandlas ska man tvätta händerna efteråt för att undvika att få medicinen i ögonen.

När man har öppnat tuben är krämen hållbar i tre månader.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man smörjer på krämen 2-3 gånger per dag. En vanlig behandlingstid är två veckor.

Medicinen bör inte användas på små barn utan att en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Det är viktigt att fortsätta behandlingen så länge läkaren har ordinerat, även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Fucidin-Hydrocortison ska endast användas vid behandling av infektioner i huden om man samtidigt har eksem. Man ska inte använda medicinen under lång tid och på stora kroppsytor utan att ha rådgjort med läkare.

Man ska undvika att få krämen i ögonen.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel för huden som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel för huden som innehåller hydrokortison eller fusidinsyra. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller fusidinsyra är Fucidin.

Exempel på läkemedel som innehåller hydrokortison är:

Hydrokortison finns även i flera hudläkemedel tillsammans med andra verksamma ämnen.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-09-18
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.