Creon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Creon?

Creon är ett läkemedel som hjälper till att bryta ner födan i tarmen så att kroppen kan använda de olika näringsämnen som finns i maten. Medicinen används när bukspottkörteln inte tillverkar tillräckligt av de ämnen, så kallade enzymer, som är nödvändiga för att matsmältningen ska fungera.

De verksamma ämnena är enzymer som normalt bildas i bukspottkörteln: proteas, lipas och amylas.

Recept och högkostnadsskydd

Creon finns som enterokapslar i styrkorna 10000, 25000 och 40000. Styrkan avser innehållet av lipas. Medicinen kan köpas receptfritt, men bör inte användas utan rekommendation från vårdpersonal.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Bukspottkörteln, pankreas, är en körtel som tillverkar så kallat bukspott. Bukspott innehåller framför allt enzymer, som behövs för att bryta ner födan i tarmen så att olika näringsämnen kan tas upp i blodet. Proteas, lipas och amylas är tre typer av enzymer som bildas i bukspottkörteln. Dessa är nödvändiga för matsmältningen av proteiner, fetter och kolhydrater.

Sjukdomar som drabbar bukspottkörteln, till exempel kronisk inflammation i bukspottkörteln, kan göra att enzymerna inte tillverkas i tillräcklig mängd. Kroppen kan då inte ta upp och tillgodogöra sig näringen, den blir kvar i tarmen och lämnar kroppen med avföringen. Läkemedlet innehåller bukspottenzymer som till viss del ersätter bristen på enzymer. Därmed underlättas matsmältningen så att näringen kan tas upp.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta medicinen under en måltid eftersom det är viktigt att den blandas väl med maten i magsäcken.

Man bör svälja kapslarna hela med minst ett halvt glas vätska.

Om man har svårt att svälja kapslarna kan man tömma ut kornen som finns inuti och blanda dem i mat som inte behöver tuggas. Det är viktigt att man sväljer blandningen direkt. Man ska inte tugga på kornen. Orsaken är att enzymerna ska frigöras från kornen först i tarmen. Kornen har därför en hinna som skyddar dem från att lösas upp i magsäcken.

Kapslarna är känsliga för fukt. Därför ska man förvara dem i väl tillsluten förpackning.

Efter att burken har öppnats är kapslarna hållbara i sex månader.

På sajten Medicininstruktioner kan du se hur läkemedlet ska användas. 

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen varierar bland annat beroende på hur svåra besvär man har.

Om man har glömt en dos tar man nästa dos vid den vanliga tidpunkten i samband med nästa måltid. Man ska inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Viktigt

Man ska dricka mycket vätska när man använder medicinen. Om man dricker för lite ökar risken för förstoppning.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som ont i magen, förstoppning, diarré, utspänd mage eller illamående.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man kan använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar inte över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Daniel Schmidt, läkare, specialist i mag- och tarmsjukdomar, Capio S:t Görans sjukhus, Stockholmsjukhus, Stockholm