Campral

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Campral?

Campral är ett läkemedel som används vid alkoholberoende som en del av en behandling för att minska risken för att man ska få återfall.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet akamprosat.

Recept och högkostnadsskydd

Campral finns som enterotabletter i styrkan 333 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

 

Så här fungerar medicinen

Alkohol stör signalöverföringen mellan nervcellerna i stora delar av det centrala nervsystemet. Campral påverkar vissa av signalämnena i hjärnan och gör så att suget efter alkohol minskar. Medicinen hjälper till att förhindra att man får återfall i alkholmissbruk när man är nykter. Om man får ett återfall bör man fortsätta att ta medicinen.

Hur tar man medicinen?

Enterotabletterna ska sväljas hela eftersom det verksamma ämnet kan irritera magens slemhinnor. Tabletterna har därför en tunn hinna som gör att de inte löses upp förrän de har nått tarmen, vilket minskar risken för biverkningar från magen. Om tabletten krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vanligen tar man medicinen tre gånger om dagen.

Om man väger 60 kilo eller mer ska man ta 2 tabletter 3 gånger om dagen. Väger man mindre ska man ta 2 tabletter på morgonen och sedan 1 tablett mitt på dagen och 1 tablett på kvällen.

Om man glömt att ta en tablett ska man hoppa över den tabletten och ta nästa dos som vanligt.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har dåligt fungerande njurar. Medicinen ska heller inte användas av barn eller äldre personer.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få biverkningar som diarré och illamående. Medicinen kan orsaka andra biverkningar till exempel hudförändringar och klåda samt impotens och minskad sexuell lust. Biverkningarna minskar oftast efter en tids användning.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-06-21
Manusunderlag:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Romelsjö, professor vid Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm.