Vaccination mot HPV och livmoderhalscancer

Skriv ut (ca 5 sidor)

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus och finns som fler än hundra olika typer. Några få kan orsaka cellförändringar i livmoderhalsen som i sällsynta fall kan leda till livmoderhalscancer. Genom att vaccinera dig kan du skydda dig mot två av de HPV-typer som orsakar en stor del av all livmoderhalscancer. Tjejer erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan.

Skriv ut

För att vaccinet ska ha effekt ska du inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att du vaccinerar dig innan du har haft sex med någon annan. Du kan vaccinera dig även om du har haft sex, men ju färre sexuella kontakter du haft desto större nytta har du av vaccinationen. Skulle du ha blivit smittad av en virustyp innan vaccinationen, får du ändå skydd mot den eller de andra typerna som vaccinet skyddar mot.

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Vaccineringen innebär att du får en spruta vid två eller tre tillfällen. Du får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Går du i femte eller sjätte klass blir du vaccinerad vid två tillfällen, tidigare var det tre. Du får då den andra sprutan minst ett halvår efter den första, men mellanrummet får som längst vara ett år.

Är du äldre än 13 år vaccineras du vid tre tillfällen. Den andra sprutan får du en till två månader efter den första, och den tredje sprutan cirka sex månader efter den första.

Det finns idag två vacciner i Sverige:

  • Gardasil, som även skyddar mot de HPV-typer som orsakar de flesta fall av kondylom.
  • Cervarix, som också ger ett visst skydd mot några andra HPV-typer som kan orsaka cancer i livmoderhalsen.

Båda vaccinen skyddar mot de två HPV-typerna 16 och 18, som orsakar den största delen av all livmoderhalscancer. Vaccinationen kan också ge ett visst skydd mot mer ovanliga cancersjukdomar som orsakas av HPV. Dessa cancersjukdomar kan utvecklas i ändtarmsöppningen, halsen, munnen, kvinnans yttre könsorgan, slidan och på penis.

Om du börjat vaccineringen med ett vaccin bör du fortsätta med samma sort.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli röd och svullen där du fått sprutan. Det kan kännas ömt, men det brukar gå över inom en eller några dagar. Du kan också få huvudvärk och ibland feber. Vaccinerna anses vara mycket säkra och hittills har miljontals människor över hela världen vaccinerat sig.

Fäll ihop

Ingår i vaccinationsprogrammet

Ingår i vaccinationsprogrammet

Vaccinet Gardasil ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för tjejer, men inte för killar. Tjejer i 11–12-årsåldern erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan. Dessutom erbjuds tjejer som är födda efter 1 januari 1993 gratis vaccination under en övergångstid. Dessa vaccinationer genomförs i olika takt i landet så erbjudandet kan se olika ut beroende på var du bor.

Fäll ihop

Rabatterat pris till och med 26 år

Rabatterat pris till och med 26 år

För kvinnor upp till och med 26 år ingår vaccinet i det så kallade högkostnadsskyddet för läkemedel. Tidigare gällde högkostnadsskyddet bara för kvinnor mellan 13 och 17 års ålder, men det har nu ändrats. Det innebär att vaccinet blir billigare om du är kvinna och mellan 13 och 26 år. I några landsting är det kostnadsfritt upp till 26 års ålder.

Besök en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att få recept på HPV-vaccin. Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för att få sjukvårdsrådgivning.

Fäll ihop

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Viktigt att gå på cellprovskontroller som vuxen

Eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot de HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer, är det viktigt att du går till de gynekologiska cellprovskontrollerna som du blir kallad till, även om du vaccinerat dig. Alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till cellprovskontroller eftersom cellförändringar då kan upptäckas och tas bort. När du kallas kan variera beroende på var du bor.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Är du gravid bör du undvika att vaccinera dig, eftersom inget HPV-vaccin testats på gravida kvinnor. Men de erfarenheter som finns har inte visat några risker vare sig för fostret eller för kvinnan.

Om du ammar ska du rådfråga en läkare innan du vaccinerar dig.

Fäll ihop

Killar och HPV-vaccination

Killar och HPV-vaccination

Killar har inte lika stor nytta av vaccination som tjejer. Killar som har eller kommer att ha sex med vaccinerade tjejer får ett bra indirekt skydd mot HPV eftersom smittkedjan bryts om tjejen är vaccinerad.

Killar kan vaccinera sig mot HPV med Gardasil. De får då skydd mot kondylom och ett visst skydd mot ovanliga former av cancer i till exempel ändtarmsöppningen och på penis. Även för killar har vaccinet bäst effekt om man vaccinerar sig innan man haft sex med någon annan.

För att få vaccination mot HPV kan killar vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Eftersom vaccinet inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för killar får de betala fullt pris.

Fäll ihop

HPV-vaccinering i Västra Götaland

Västra Götaland

HPV-vaccinering i Västra Götaland

När man vill vaccinera sig mot HPV bokar man själv tid på valfri vårdcentral. Med tjänsten Hitta och jämför vård kan man se en lista på olika vårdcentraler där man bor.

Vaccination mot HPV ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Flickor i 11–12-årsåldern kan bli vaccinerade i skolan. Dessutom erbjuder Västra Götalandsregionen flickor som är födda efter 1 januari 1993, att få gratis HPV-vaccination

Är man född 1992 eller tidigare, får man själv bekosta vaccineringen. Västra Götalandsregionen subventionerar vaccinering upp till 26 års ålder eftersom det då ingår i högkostnadsskyddet

I slutet av februari 2012 fick de första flickorna födda 1993-1998 brev hem med erbjudande om vaccination mot livmoderhalscancer.  Med brevet följer en blankett som ska skrivas under av förälder eller vårdnadshavare, innan vaccinering kan ske. Denna samtyckesblankett tas med till det ställe vaccineringen ska ske, skolan eller vårdcentralen.

Skyddar även mot kondylom

Gardasil som vaccinet heter, skyddar mot två typer av HPV som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer och det hindrar könsvårtor, kondylom. Det ska dessutom ge ett visst skydd mot vissa cancersjukdomar i ändtarmen, slidan, yttre könsorgan och i halsen.

Ska kompletteras med cellprovskontroller

Om man vaccinerar sig när man är ung, och dessutom går på cellprovskontroller när man blir äldre, så har man ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Sprutor vid tre olika tillfällen

Man blir vaccinerad vid tre tillfällen. Andra sprutan tas en till två månader efter den första och den tredje cirka ett halvt år efter den första.

Eventuella kostnader

Västra Götalandsregionen återbetalar inget som redan är betalat, men om man påbörjat en vaccinering med Gardasil och inte betalat dos två och tre så blir dessa kostnadsfria.

De flickor som på eget initiativ påbörjat vaccinering med Cervarix bör hålla sig till samma vaccin även för spruta två och tre. Har vaccinering med Cervarix påbörjats betalas ingen ersättning.


Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-14
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2015-03-30
Skribent:
Jan Kallenberg, Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.
Granskare:
Johan Flarup, Västra Götalandsregionens läkemedelsenhet.