Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Allmänna råd

Allmänna råd

Epidemisk hjärnhinneinflammation, även kallad smittsam hjärnhinneinflammation, orsakas av olika typer av meningokockbakterier. Bakterien överförs mellan människor genom till exempel kyssar, och genom nära kontakt om man bor och äter tillsammans.

Sjukdomen finns i hela världen men är vanligast i västra och centrala Afrika under torrperioden. Vaccination rekommenderas om man ska bo och umgås med lokalbefolkningen i dessa områden under en längre tid än tre veckor, om man ska resa till ett land där det pågår en epidemi eller om man ska vandra i Himalaya i mer än tre veckor.

Om man har opererat bort mjälten rekommenderas vaccination oavsett om man ska resa eller inte.

Om man ska resa till Saudiarabien krävs ett intyg om att man är vaccinerad mot epidemisk hjärnhinneinflammation. Det får man på vaccinationsmottagningen när man har vaccinerats.

Så går vaccinationen till

Det räcker med en dos vaccin, utom till barn som är yngre än ett år och som behöver två-tre doser. Det finns flera olika vacciner mot sjukdomen. Vilket av dem man blir rekommenderad beror bland annat på vilka typer av meningokockbakterier som är vanliga på resmålet.

Det bästa är att vaccineras tre till fyra veckor innan resan eftersom det tar den tiden att bygga upp ett skydd. Man kan vaccineras närmare avresan men det ger inte lika bra skydd.

Man brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot epidemisk hjärnhinneinflammation med ett vaccin som funnits en längre tid både när man är gravid och när man ammar.

Det finns också nyare vacciner, men där är erfarenheten ännu begränsad, och det är därför viktigt att berätta om man är gravid eller ammar.

Barn och vaccination

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen, småbarn får sprutan på framsidan av låret.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Man kan också till exempel få ont i huvudet och lederna. Småbarn kan ibland må illa, kräkas och tappa aptiten. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-10-14
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna