Vaccination mot TBE

Skriv ut (ca 2 sidor)
Västmanland

TBE i Västmanland

Karta över TBE-fall som smittats i Västmanland 2009-2014Karta över TBE-fall som smittats i Västmanland 2009-2014I Västmanland förekommer fall av TBE, men risken för att bli smittad är liten. Sedan 2009 har några personer om året insjuknat i TBE efter att ha smittats i Västmanland. Både år 2010 och 2011 smittades sex personer i länet. 2012 var det tre personer som smittades, under 2013 sju och under 2014 fyra personer som smittades. Nästan alla har smittats i områden nära Mälaren.

Om du bor i ett riskområde för TBE bör du vaccinera dig för att minska risken för att bli smittad. Om du har sommarboende eller rör dig mycket i skog och mark i de här områdena i närheten av Mälaren bör du också vaccinera dig.

Om du vill vaccinera dig mot TBE kan du vända dig till din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Karta över riskområden för TBE i Mälardalen och Svealandskusten

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på flera håll i Sverige men främst i stora delar av Södermanland och längs Stockholms och Uppsala läns kusttrakter. Om du ska vistas i riskområden en längre period rekommenderas vaccination.

Skriv ut

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Sibirien i Ryssland.

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Vanligtvis får du sprutan med TBE-vaccinet på utsidan av överarmen. Vänd dig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Om du är yngre än 60 år består grundvaccineringen mot TBE av tre doser:

 • Dos ett 
 • Dos två, en-tre månader efter dos ett
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fyra, tre år efter dos tre

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Om du har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året:

 •  Dos ett
 •  Dos två, en-tre månader efter dos ett
 •  Dos tre, två månader efter dos två
 •  Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre

Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fem, tre år efter dos fyra

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades en påfyllnadsdos med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.

Om du inte har fått en extrados första året kan du istället få en extrados minst två månader efter dos tre eller fyra.

Fäll ihop

När ska jag vaccinera mig?

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren. För att få ett så bra skydd som möjligt bör du ta de två första doserna före april. Om du har fyllt 60 år och inte är vaccinerad tidigare är det bra att även hinna med dos tre före april.

Om risken för smitta är mycket stor finns det snabbvarianter av vaccinationen. De ger ett betydligt sämre skydd men är bättre än att inte vaccineras.

Fäll ihop

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat behöver du inte börja om från början. Du tar då en dos och därefter följer du vaccinationsschemat som vanligt.

Fäll ihop

Graviditet, amning och vaccination

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan vaccineras mot TBE både när man är gravid och när man ammar.

Fäll ihop

Vaccination från ett års ålder

Vaccination från ett års ålder

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna. Små barn brukar få sprutan med vaccin på framsidan av låret, äldre barn brukar få sprutan på överarmens utsida.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli svullen, röd och öm där du fick sprutan. En del kan även få ont i huvudet och må illa eller kräkas, men det är ovanligt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-06-23
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna


Västmanland
Tillägg uppdaterade:
2015-06-02