Senast reviderad 2009-01-28

Vad innebär plexus choroideus-cystor?

Fråga

Vad innebär diagnosen plexus choroideus-cystor? Det är konstaterat hos fostret vid ultraljudsundersökning.

Svar

Plexus choroideus är ett blodkärlsnät i den hjärnhinna som bekläder hålrummen i hjärnan. I detta plexus kan helt normalt förekomma uppklarningar ("cystor") på ultraljudsbilden fram till och med vecka 25 i graviditeten. Sen skall de ha tillbakabildats. Om plexus choroideus-cystor kvarstår efter vecka 25 kan det vara ett tecken på missbildning. Man måste då göra mer noggranna ultraljudsundersökningar och eventuellt även ta fostervattenprov för genetisk undersökning för att se om det finns någon form av skada på barnet.

Gunilla Finnberg, Läkare, specialist i allmänmedicin