Aktivitetskatalogen

Aktiviteter hösten 2014

Nu finns förteckning över aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt föräldrar, syskon och nätverk hösten 2014.

Grupperna här riktar sig till dig som har kontakt med Habiliteringscentrum, din familj och närstående

Läs mer om aktiviteterna
Kompass

Vägledning funktionsnedsättning

Har du frågor kring området funktionsnedsättning?
Ring Habiliteringscentrums vägledning kring området funktionsnedsättning

Läs hela artikeln
Bild för Habiliteringscentrum

Handikappcentrum blir Habiliteringscentrum

Handikappcentrum byter namn till Habiliteringscentrum den 1 mars. Motivet är att ordet ”handikapp” inte längre rekommenderas att användas som synonym till funktionsnedsättning. Habilitering betyder att göra skicklig, bibehålla och utveckla.

Läs mer om habilitering