Aktivitetskatalogen

Habiliteringscentrums Aktivitetskatalog

I Aktivitetskatalogen hittar du grupper och utbildningar för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt anhöriga och nätverk. Vissa föreläsningar vänder sig till alla intresserade.

Läs aktivitetskatalogen
Kompass

Vägledning funktionsnedsättning

Har du frågor kring området funktionsnedsättning?
Ring Habiliteringscentrums vägledning kring området funktionsnedsättning

Läs hela artikeln
Teckenspråk

Beställa tolk i Västmanland

Tolkenheten erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Västmanlands län.

Praktisk information