Aktivitetskatalogen

Aktivitetskatalogen våren 2015

Nu finns förteckning över aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt föräldrar, syskon och nätverk våren 2015.
Grupperna här riktar sig till dig som har kontakt med Habiliteringscentrum, din familj och närstående.

Läs aktivitetskatalogen
Kompass

Vägledning funktionsnedsättning

Har du frågor kring området funktionsnedsättning?
Ring Habiliteringscentrums vägledning kring området funktionsnedsättning

Läs hela artikeln