Pictrogrambild för

Vägledning funktionsnedsättning

Har du frågor kring området funktionsnedsättning?
Ring Habiliteringscentrums vägledning kring området funktionsnedsättning.

Läs hela artikeln
Teckenspråk

Beställa tolk i Västmanland

Tolkenheten erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Västmanlands län.

Praktisk information

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Intresseorganisationer

Intresseorganisationer