Kompass

Vägledning funktionsnedsättning

Har du frågor kring området funktionsnedsättning?
Ring Habiliteringscentrums vägledning kring området funktionsnedsättning

Läs hela artikeln
Bild för Habiliteringscentrum

Handikappcentrum blir Habiliteringscentrum

Handikappcentrum byter namn till Habiliteringscentrum den 1 mars. Motivet är att ordet ”handikapp” inte längre rekommenderas att användas som synonym till funktionsnedsättning. Habilitering betyder att göra skicklig, bibehålla och utveckla.

Läs mer om habilitering