Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Skriv ut (ca 2 sidor)
Västmanland

Frisktandvård

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. En smart modell där tanken är att din friska mun ska fortsätta att vara frisk eller att din tandhälsa ska förbättras om det behövs.

Vad ingår?

 • Undersökningar
 • Förebyggande tandvård
 • Lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar
 • Enstaka kronor och bettskenor
 • Specialisttandvård inom ovanstående områden
 • Akuttandvård (på alla Folktandvårdskliniker i Sverige)
 • Möjlighet att ta med ditt avtal om du flyttar inom Sverige

Vad ingår inte i Frisktandvården?

 • Estetisk tandvård såsom tandsmycke och tandblekning
 • Protetiska åtgärder, som behandling för att ersätta förlorade tänder
 • Utbyte av felfri fyllning
 • Skador p g a olycksfall och arbetsskador
 • Tandreglering
 • Uteblivande och sena återbud.

Så här går det till

Innan du tecknar avtal görs en noggrann undersökning. Visar undersökningen att du behöver behandling, så genomförs den, så kallad nollställning. För detta betalar du vanligt pris enligt gällande prislista.

Riskbedömning och premiepris

Efter undersökning och nollställning görs en riskbedömning som bestämmer vilken premiegrupp du tillhör. Premiegruppen motsvarar din risk att utveckla sjukdom i munnen och bestämmer priset på din Frisktandvård. Ju högre risk att utveckla sjukdomar -
desto högre premiepris. Premiepriserna bestäms av våra landstingspolitiker. Du betalar per månad via autogiro.

Avtalsperiod

Avtalsperioden är tre år. Därefter går det att förlänga avtalet. Vilken risk/premiegrupp du hamnar i då beror mycket på hur du skött dina tänder under avtalsperioden.

Frisktandvården ger dig många fördelar. Du får:

 • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård
 • Ett eget frisktandvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa
 • Full koll på dina tandvårdskostnader och slipper oförutsedda utgifter
 • Akuttandvård inom folktandvården i hela Sverige
 • Möjlighet att ta med ditt avtal om du flyttar. Det gäller inom Folktandvården i hela Sverige.

Ett suveränt serviceavtal och en trygghet för dig och din mun.

Skriv ut

Ett sätt att fördela sina kostnader

Ett sätt att fördela sina kostnader

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader. Det kan liknas vid en försäkring där man betalar en avgift, eller en premie, varje månad så länge avtalet gäller. Om man behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via premien. Överenskommelsen om abonnemangstandvård gäller i tre år åt gången.

Abonnemangstandvård tecknar man oftast med folktandvården som kallar det för Frisktandvård. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Fäll ihop

Alla behandlingar ingår inte

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika landstingen, men det som alltid ingår är

 • akuttandvård
 • undersökningar
 • råd om vad man kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur man rengör tänderna och vilken mat och dryck man ska undvika
 • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
 • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

Tandvård som inte ingår i abonnemangstandvård är

 • återställande av förlorade tänder
 • tandreglering, till exempel tandställning
 • tandblekning
 • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som man kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter man har.

Fäll ihop

Premien varierar

Premien varierar

För att få teckna avtal om abonnemangstandvård ska man vara färdigbehandlad för tidigare tandbesvär. Tandläkaren gör en noggrann undersökning för att bedöma tänderna och munnen och hur mycket tandvård man kan behöva i framtiden. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att man behöver tandvård och då blir premien lägre.

Ett avtal om abonnemangstandvård gäller i tre år och vill man förlänga det krävs att tandläkaren gör en ny bedömning av munhälsan och då kan premien ändras. Den kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra undersökningen.

Om man till exempel har muntorrhet på grund av att man tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att man kommer att behöva tandvård. Då kan premien höjas.

Om man har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det påverka premien.

Hur mycket man får betala i premier varierar också mellan landstingen.

Fäll ihop

Vård i ett annat landsting

Vård i ett annat landsting

Om man har abonnemangstandvård hos en tandläkare inom folktandvården i det landsting man bor gäller det avtalet också i ett annat landsting om man behöver akut tandvård, till exempel under en resa.

Om man har ett abonnemangsavtal och flyttar får man ta med sig det till folktandvården på sin nya hemort.

Fäll ihop

Man kan få stöd för en del behandlingar

Man kan få stöd för en del behandlingar

Om man har ett avtal om abonnemangstandvård kan man inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som när man inte har abonnemangstandvård. Det så kallade högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att premieavgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om man däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 150 kronor eller 300 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan man däremot använda till att betala sina tandvårdspremier med.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-02-06
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katarina Wadstein, tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB


Västmanland
Tillägg uppdaterade:
2013-02-06