Habiliteringscentrum Västerås Västerås, Västmanlands län

Öppettider

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20

Om oss

Välkommen till Habiliteringscentrum Västerås

Vi vill underlätta din vardag genom att ge stöd, råd och behandling. Våra specialister inom funktionsnedsättning och funktionshinder stöttar dina starka sidor, hjälper dig att utveckla dina svaga, tränar språk och rörelseförmåga, ordnar hjälpmedel, ger stöd till din familj och anhöriga.


Vi utbildar och informerar personer i din närhet om funktionsnedsättning för att skapa möjligheter för dig att leva ett bra liv.


Habiliteringscentrum Västerås och Sala kommun.Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till patienter

Remisskrav: Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan finns under fliken - Vårt utbud.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Egen vårdbegäran
 • Habiliteringsteam
 • Synenheten
 • Tolkenheten
 • Taltjänst
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Egen vårdbegäran

Din familjeläkare, annan landstingsverksamhet eller din kommun kan skicka remiss till oss.

Du kan också själv kontakta oss och skicka en ansökan, det kallas Egen vårdbegäran.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt läkarintyg och psykologutlåtande.

För insatser från Synenheten krävs en ansökan samt intyg från ögonläkare.

Med Egen vårdbegäran kan du själv beskriva dina besvär. En läkare kommer att bedöma din vårdbegäran på samma sätt som en remiss från till exempel en familjeläkare. Egen vårdbegäran innebär inte att du är garanterad att få en tid för besök.

Egen vårdbegäran

Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

Habiliteringsteam

Vi ger insatser till barn, undomar och vuxna som bor i Västerås och Sala kommun.

Vi erbjuder:

 • Individuella behandlingar
 • Behandling i grupp
 • Föreläsningar och utbildningar, även för närstående

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
 • Specialpedagoger

Synenheten

Vi ger insatser till personer i alla åldrar som bor i Västmanland och som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa, eller att med synens hjälp orientera sig.

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Kurator
 • Optiker
 • Psykolog
 • Rehabiliteringsingenjör
 • IT-tekniker
 • Sjukgymnast
 • Synpedagoger

Tolkenheten

Tolkenheten erbjuder tolkar till hörselskadade, döva och dövblinda personer som bor i Västmanland. De olika tolkmetoderna är skrivtolkning, teckenspråkstolkning och dövblindtolkning.

Tolkenhetens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b.​

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom: hälso- och sjukvård arbetsrelaterade uppdrag begravningar, dop och bröllop fritid viss samhällservice Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkenheten t ex myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Läs mer här

Taltjänst

Taltjänst är en kostnadsfri tolkservice för dig som har en röst-, tal- eller språkskada.

Taltjänsttolken repeterar och förtydligar samtalet och hjälper till att läsa eller skriva. Du som använder Taltjänst ska förstå situationen och dess konsekvenser.

Taltjänst kan erbjuda dig

 • Talstöd - Tolken upprepar det du säger och förtydligar när det behövs. Talstöd kan till exempel ges vid möten, läkarbesök eller telefonsamtal.
 • Lässtöd - Tolken läser upp text och förklarar ord och innehåll. Lässtöd kan tillexempel ges för att läsa brev, e-post eller söka information på internet.
 • Skrivstöd - Tolken skriver ner det som du önskar. Det kan till exempel vara minnesanteckningar från möten, att fylla i blanketter eller skriva brev.

Före uppdragen träffar du någon på Taltjänst. Första gångerna behöver vi lite tid på oss att lära känna hur du kommunicerar.

Kontakta Taltjänst vid behov, ingen remiss behövs. Det kostar inget att använda taltjänsttolk.

Bassäng

Bassängen Sundinska Vreten, finns vid ingång 22 på sjukhusområdet.

Parkeringsmöjligheter finns utanför ingången. Parkeringstillstånd får du av badpersonalen.

Café Mässen

I Västerås finns Café Mässen, de serverar enklare lunch - pizzabit, piroger, husmanskost - samt kaffe, smörgås och kaffebröd. Endast kontant betalning.

Parkering

Vi har några parkeringsplatser utanför ingång 20 som är till för våra patienter som ska på behandling. Parkeringstillstånd hämtar du i receptionen.

Om du ska besöka någon av våra i föreläsningar ber vi dig parkera på någon av besöksparkeringarna i närheten.

LSS-ansökan

Här hittar du ansökan om LSS.

 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Datateket - Av/omboka tid

 • Datateket - Beställa tid

 • Datateket - Kontakta

 • Egen vårdbegäran

 • Egen vårdbegäran synenheten

 • Kontakta mig

 • Tolkenheten - Av/omboka tolk

 • Tolkenheten - Beställa tolk

 • Tolkenheten - Kontakta

 • Lämna synpunkter på vården