Folktandvården Västmanland AB, Inom alla kommuner i Västmanland Västerås, Västmanlands län

Öppettider

Norra Källgatan 26

E-tjänster

via internet kan du:

Om oss

Välkommen till Folktandvården Västmanland AB

Folktandvården finns inom alla kommuner i Västmanland och erbjuder tandvård till barn, ungdomar och vuxna. Ditt behov är utgångspunkten för den tandvård vi erbjuder.

Det innebär att du ska ha möjlighet till regelbunden och noggrann undersökning och behandling av dina tänder.


Målet är att skapa en god tandhälsa för alla. Folktandvården arbetar med allt från förebyggande tandvård till att ta hand om dig som har speciella behov av tandvård.


Folktandvården erbjuder även Frisktandvård - fräscha tänder till fast pris.


Folktandvården har öppet året om.


Ring någon av våra kliniker för ytterligare information.
Driftsform: Landsting/Region

Info till patienter

Remisskrav: För behandling inom specialisttandvården krävs remiss från din tandläkare/läkare.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Priser

Vad får jag betala hos en tandläkare?

Priset på en behandling kan variera, till exempel beror på hur omfattande behandlingen är. För att få ett mer exakt pris krävs alltid ett besök. Ofta har man rätt till statligt tandvårdsstöd och behöver då inte betala hela kostnaden själv. Ersättningen från tandvårdsstödet beräknas utifrån det så kallade referenspriset. Man har inte alltid rätt till tandvårdsstöd och det är alltid bra att fråga om det innan en behandling påbörjas.

Priser hos Folktandvården Västmanland AB

Garantier

Fastsittande Protetik:
2 år
Implantat:
Ingen garanti
Avtagbar Protetik:
1 år
Fyllning:
1 år
Rotfyllning:
1 år
Information om garantier

Sök åtgärd:

Tabellen presenterar priser för olika behandlingar hos denna tandläkare
Kod
Åtgärd
Cirkapris
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
775 kr
Mer information
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
340 kr
Mer information
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
970 kr
Mer information
108
Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare
1595 kr
Mer information
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
570 kr
Mer information
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
755 kr
Mer information
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
240 kr
Mer information
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
520 kr
Mer information
115
Konsultation specialisttandvård
820 kr
Mer information
116
Konsultation specialisttandvård, omfattande
1640 kr
Mer information
121
Röntgenundersökning av enskild tand
45 kr
Mer information
122
Röntgenundersökning, delstatus
220 kr
Mer information
123
Röntgenundersökning, helstatus
755 kr
Mer information
124
Panoramaröntgenundersökning
485 kr
Mer information
125
Röntgenundersökning, extraoral
475 kr
Mer information
126
Röntgenundersökning, omfattande
915 kr
Mer information
131
Tomografiundersökning, en kvadrant
905 kr
Mer information
132
Tomografiundersökning, två kvadranter
1175 kr
Mer information
133
Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning
1440 kr
Mer information
134
Tomografiundersökning, fyra kvadranter
1710 kr
Mer information
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
575 kr
Mer information
161
Salivsekretionsmätning
530 kr
Mer information
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
300 kr
Mer information
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1390 kr
Mer information
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
410 kr
Mer information
204
Profylaxskena, per skena
715 kr
Mer information
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
150 kr
Mer information
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
300 kr
Mer information
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
375 kr
Mer information
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
700 kr
Mer information
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1505 kr
Mer information
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
420 kr
Mer information
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
150 kr
Mer information
313
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
920 kr
Mer information
314
Beteendemedicinsk behandling
425 kr
Mer information
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
455 kr
Mer information
322
Stegvis exkavering
1025 kr
Mer information
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
440 kr
Mer information
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
900 kr
Mer information
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1325 kr
Mer information
362
Lustgassedering, per gång
780 kr
Mer information
Kirurgiska åtgärder
401
Tanduttagning, en tand
925 kr
Mer information
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1555 kr
Mer information
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
170 kr
Mer information
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
2860 kr
Mer information
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
3815 kr
Mer information
406
Tanduttagning, övertalig tand
925 kr
Mer information
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
1880 kr
Mer information
420
Implantat, per styck
2220 kr
Mer information
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3305 kr
Mer information
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1370 kr
Mer information
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
4405 kr
Mer information
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1540 kr
Mer information
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
6075 kr
Mer information
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2060 kr
Mer information
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
4575 kr
Mer information
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
6160 kr
Mer information
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
3595 kr
Mer information
430
Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd
945 kr
Mer information
435
Avlägsnande av ett implantat
925 kr
Mer information
436
Avlägsnande av implantat, enkel
170 kr
Mer information
441
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2325 kr
Mer information
442
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3295 kr
Mer information
443
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3135 kr
Mer information
444
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
4270 kr
Mer information
445
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
4270 kr
Mer information
446
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1705 kr
Mer information
447
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
1150 kr
Mer information
448
Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle
685 kr
Mer information
480
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
290 kr
Mer information
Rotbehandling
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3145 kr
Mer information
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
3845 kr
Mer information
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
4705 kr
Mer information
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5230 kr
Mer information
521
Akut endodontisk behandling
720 kr
Mer information
522
Komplicerad kanallokalisation
705 kr
Mer information
523
Stiftborttagning
1070 kr
Mer information
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3345 kr
Mer information
542
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
935 kr
Mer information
Bettfysiologiska åtgärder
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3200 kr
Mer information
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3200 kr
Mer information
603
Reponeringsskena, per skena
4840 kr
Mer information
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
1975 kr
Mer information
606
Motorisk aktivering
450 kr
Mer information
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
665 kr
Mer information
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
555 kr
Mer information
702
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
885 kr
Mer information
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1055 kr
Mer information
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
715 kr
Mer information
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1045 kr
Mer information
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1395 kr
Mer information
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1590 kr
Mer information
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
505 kr
Mer information
Protetiska åtgärder
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
5435 kr
Mer information
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
3920 kr
Mer information
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
2900 kr
Mer information
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1380 kr
Mer information
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
2060 kr
Mer information
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
1645 kr
Mer information
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3125 kr
Mer information
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2180 kr
Mer information
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3090 kr
Mer information
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
930 kr
Mer information
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
420 kr
Mer information
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1360 kr
Mer information
813
Broreparation med tandteknisk insats
4140 kr
Mer information
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7160 kr
Mer information
815
Sadelkrona
4810 kr
Mer information
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3445 kr
Mer information
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
4775 kr
Mer information
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
10170 kr
Mer information
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
11165 kr
Mer information
826
Attachments, per styck, material
90 kr
Mer information
827
Hel underkäksprotes
8475 kr
Mer information
828
Hel överkäksprotes
8475 kr
Mer information
829
Immediatprotes, hel käke
6415 kr
Mer information
831
Justering av avtagbar protes
345 kr
Mer information
832
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1160 kr
Mer information
833
Rebasering av protes
2360 kr
Mer information
834
Lagning av protes där avtryck krävs
1820 kr
Mer information
835
Rebasering och lagning av protes
2790 kr
Mer information
836
Komplicerad lagning av protes
3585 kr
Mer information
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6030 kr
Mer information
839
Inmontering av förankringselement, per käke
2710 kr
Mer information
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
1790 kr
Mer information
846
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
4970 kr
Mer information
847
Klammerplåt
3580 kr
Mer information
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
505 kr
Mer information
850
Implantatförankrad krona, en per käke
7295 kr
Mer information
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
5415 kr
Mer information
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
2060 kr
Mer information
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
1805 kr
Mer information
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
410 kr
Mer information
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1090 kr
Mer information
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
360 kr
Mer information
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
1240 kr
Mer information
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
29380 kr
Mer information
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
31230 kr
Mer information
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
32665 kr
Mer information
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
28435 kr
Mer information
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
16060 kr
Mer information
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
17950 kr
Mer information
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
20480 kr
Mer information
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
2920 kr
Mer information
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3230 kr
Mer information
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4270 kr
Mer information
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
12865 kr
Mer information
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
265 kr
Mer information
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
1955 kr
Mer information
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1015 kr
Mer information
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
2985 kr
Mer information
883
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4340 kr
Mer information
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
9880 kr
Mer information
888
Fästskruv, per styck
170 kr
Mer information
889
Centrumskruv, per styck
590 kr
Mer information
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
6165 kr
Mer information
Tandreglering
901
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år
12070 kr
Mer information
902
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
15515 kr
Mer information
903
Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
18185 kr
Mer information
904
Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
22860 kr
Mer information
905
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år
16235 kr
Mer information
906
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
20340 kr
Mer information
907
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
23300 kr
Mer information
908
Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år
28815 kr
Mer information
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
1055 kr
Mer information
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
1395 kr
Mer information
925
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår
3920 kr
Mer information
926
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036
5980 kr
Mer information
928
Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
2060 kr
Mer information
929
Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår
3920 kr
Mer information
940
Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka
9900 kr
Mer information
941
Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på
5980 kr
Mer information