Hjärtskintigrafi

Undersökning av blodflödet i hjärtmuskeln.

Varför görs undersökningen?

Undersökningen görs för att kontrollera hjärtats blodförsörjning. Den kan hjälpa till att konstatera kärlkramp när andra undersökningar t ex arbetsprov inte ger ett säkert svar.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen omfattar två dagar.

Första dagen belastas du med arbete på en cykel eller får ett läkemedel som belastar hjärtat. Samtidigt injiceras också ett radioaktivt läkemedel som gör att vi senare kan ta bilder som visar blodförsörjningen till hjärtmuskeln. Bilderna tar vi med en gammakamera. Gammakameran har ett eller två stora huvuden som under bildtagningen rör sig runt din bröstkorg.

Andra dagen injiceras samma svagt radioaktiva läkemedel efter cirka 20 minuters vila. Bildtagning med gammakamera går sedan till på samma sätt som första dagen.

Vart görs undersökningen?

Undersökningen görs på enheten för Klinisk fysiolog på Västmanlands sjukhus Västerås

Senast uppdaterad:
2011-03-18
Skribent:

Helena Ellvin, biträdande avdelningschef Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Redaktör:

Sofie Andersson, kommunikatör, Centrum för kommunikation