Blodprov på barn

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Barn kan behöva lämna blodprov både akut och planerat, för att det ska gå att ta reda på om barnet eventuellt har någon infektion eller annan sjukdom. Om barnet är rädd för sticket, kan man hjälpa sitt barn genom att tillsammans förbereda sig på vad som ska hända.

I blodet finns ett stort antal olika kemiska ämnen samt olika typer av blodkroppar. Många av dessa ämnen går att mäta genom ett blodprov. Provet kan bidra till att en riktig diagnos ställs vid olika sjukliga tillstånd. Blodprovet kan ge en vägledning om barnet har en infektion eller inflammation och hur olika organ i kroppen fungerar, till exempel levern, njurarna och benmärgen där blodet bildas.

Ofta lämnas blodprovet genom ett stick i fingret. Det kallas för kapillärt prov. Om en större mängd blod krävs för fler eller mer komplicerade analyser, görs ett så kallat venöst prov. Då sker sticket i en blodåder på till exempel handryggen eller i armvecket. I särskilda och ovanliga fall, tas så kallade arteriella blodprov. Då sker sticket vid exempelvis handleden. Arteriella blodprov görs alltid på sjukhus och enbart om barnet är svårt sjukt.

Stickrädda barn

Stickrädda barn

Blodprov behöver ibland lämnas akut, ibland under planerade former. Oavsett när det sker är det viktigt att man både som förälder och barn får information om vad det innebär, om det kommer att göra ont och om man kan bedöva med bedövningssalva innan så att sticket i huden inte känns.

Blodprov innebär alltid ett stick och ett stick är förknippat med smärta. Det är olika hur smärtan uppfattas, en del tycker inte att det känns alls och andra tycker att det känns mer. Det är viktigt att barnet får uttrycka sin rädsla för att det ska göra ont. Som förälder kan man lindra rädslan genom att tillsammans med den som tar provet lugnt och vänligt berätta och visa för barnet vad som kommer att hända. Att vara förberedd minskar ofta eventuell oro. Barnet kan titta på under provtagningen om han eller hon vill.

Fäll ihop

Stick i fingret - kapillärt blodprov

Stick i fingret - kapillärt blodprov

Genom ett stick i fingret samlas blod upp som kommer från mycket små, fina blodkärl som finns i huden. Dessa blodkärl kallas kapillärer, och därför kallas blodprovet för kapillärt. Ett blodprov från fingret kan ge en halv till en milliliter blod. Det går att göra flera analyser på en så liten mängd blod.

Spädbarn och småbarn sitter i förälderns knä när provet tas. Provet tas oftast från fingertoppen som värms med ljummet vatten eller gnuggas lite så att mer blod flyter genom huden. Ibland får barnet lite salva på fingret, en sorts silikonpasta, som gör att blodet samlas i en droppe och lättare går att samla upp. Provet görs med hjälp av en liten nål som utlöses automatiskt och som snabbt sticker till. Därefter pressas fingret varsamt så att blodet rinner ut och samlas upp i ett litet rör.

Själva sticket gör lite ont. Det sticker till men går snabbt över och ofta hinner barnet inte reagera förrän sticket är gjort. På stickstället kan barnet sen ha ett plåster under en kortare tid, tills det inte blöder längre.

Fäll ihop

Stick i en ven - venöst blodprov

Stick i en ven - venöst blodprov

Om det behövs en större mängd blod för flera eller mer komplicerade analyser tas provet från en ven. Oftast finns tydliga vener i armbågsvecket eller på handryggen. Hos nyfödda barn finns ibland också tydliga vener på fotryggen, som är lämpliga att ta provet ifrån.

Huden där sticket ska ske, kan bedövas med en bedövningssalva, Emla, 45-60 minuter före provtagningen. Då känns inte själva sticket genom huden.

Barnet ligger på en brits eller halvligger i en särskild provtagningsstol. Som förälder kan man vara med och ge stöd och trygghet till barnet.

Om sticket sker i armbågsvecket snörs armen om ovanför så att venen spänns ut och blir lättare att sticka i. Blodet sugs därefter ut i en spruta eller i ett provrör som kan vara speciellt förberett för just den typ av analys som ska göras.

Efteråt sätts en plåsterlapp över stickhålet och plåstret kan tas bort efter någon timme. Ibland kan blod sippra ut ur kärlet efteråt och ge ett blåmärke på stickstället. Det är ofarligt och försvinner efter några dagar.

Fäll ihop

Stick i en artär - arteriellt blodprov

Stick i en artär - arteriellt blodprov

Vid speciella och sällsynta tillfällen kan det vara nödvändigt att analysera till exempel syrehalten i det syresatta blod som lämnar hjärtat. Då sker sticket i en artär, till exempel vid handleden där man känner pulsen. Provet görs väldigt sällan och enbart om barnet är svårt sjukt och får intensivvård.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2011-05-13
Skribent:

Tor Lindberg, läkare, professor em. i barnmedicin

Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden