Plötsligt hjärtstopp hos idrottande barn och ungdomar

Allmänt

Även om det är mycket ovanligt, händer det att idrottande barn och ungdomar får plötsligt oväntat hjärtstopp. Det beror oftast på att barnet haft någon hjärtsjukdom i hjärtmuskeln eller retledningssystemet som man inte har vetat om tidigare.

En liten del av dessa plötsliga hjärtstopp orsakas av akut hjärtmuskelinflammation, som kan uppstå i samband med akuta virusinfektioner. Det är därför viktigt att alla, både barn och vuxna, undviker idrott om man har en infektion i kroppen, till dess att man är helt frisk.

Vid vilka symtom ska man söka vård?

Man ska ringa 112 om

  • barnet svimmar eller har pågående bröstsmärtor vid ansträngning.

Man ska kontakta en vårdcentral eller barnläkarmottagning för utredning om

  • barnet tidigare har svimmat, haft yrsel eller bröstsmärtor vid ansträngning eller om
  • det finns ärftlighet i släkten för hjärtmuskelsjukdom eller för allvarlig hjärtrytmrubbning eller om
  • oklar plötslig död har inträffat hos någon släkting yngre än 40 år.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

 

Publicerad:
2011-09-16
Skribent:

Gudrun Björkhem, läkare, specialist i hjärtsjukdomar hos barn, Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund

Nils-Rune Lundström, läkare, professor em. i hjärtsjukdomar hos barn

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden