Epidemisk hjärnhinneinflammation

Allmänt

Epidemisk hjärnhinneinflammation, även kallad smittsam hjärnhinneinflammation, orsakas av olika typer av meningokockbakterier. Bakterien smittar lätt och överförs genom nära kontakt, till exempel i en familj. Små barn och tonåringar har större risk att smittas.

Sjukdomen finns i hela världen men är vanligast söder om Sahara i västra och centrala Afrika under torrperioden.

Det allra vanligaste är att man bär på bakterien utan att bli sjuk. Om sjukdomen bryter ut blir man oftast sjuk två till tre dagar från det att man smittats.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en ovanlig men allvarlig sjukdom som kräver att man mycket snabbt får behandling på sjukhus. De allra flesta blir helt återställda, men sjukdomen är livshotande och kan ge bestående besvär.

Det finns vaccin mot flera typer av epidemisk hjärnhinneinflammation.

Läs mer: Hjärnhinneinflammation

Symtom

Om man får epidemisk hjärnhinneinflammation blir man snabbt svårt sjuk, oftast på mindre än ett dygn. De vanligaste symtomen är att man

  • får svår huvudvärk och feber
  • mår illa och kräks
  • blir känslig för ljud och ljus
  • får blödningar i huden som kan se ut som röda utslag eller blåmärken
  • blir stel i nacken.

Man kan också få kramper eller bli medvetslös.

Behandling

Epidemisk hjärnhinneinflammation behandlas med antibiotika direkt i blodet.
Även närstående får antibiotika, i förebyggande syfte.

När ska man söka vård

Om man får feber och kraftig huvudvärk och utslag på kroppen ska man snabbt söka vård på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

 
Senast uppdaterad:
2015-08-17
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna